FAQ

Her har vi samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål (Frequently Asked Questions). Kommer du på andet er det bare at sende en mail eller ringe.

ZANZIBAR HØJSKOLENS COVID-19 INFORMATION

Læs vores vurderingsgrundlag for mulig afrejse, beredskab samt forbehold for ophold i 2021.

Zanzibar Højskolens Covid-19 information

COVID -19

BETALINGSBETINGELSER

(Opdateret senest 21.06.21)

1 – Ansøgning

 • Ansøgningen er gratis og uforpligtende.
 • Du ansøger her

2 – Personlig samtale og endelig pladsreservation

 • Kort tid efter din ansøgning er modtaget, kontakter vi dig og vi tager en afstemningssamtale, hvor vi kan høre mere om dig og hvor vi kan klæde dig godt på til at komme til Afrika.
 • Godkendes din ansøgning, er næste skridt, at vi jf. pakkerejseloven udsender et tilbud på mail på opholdet. Dette tilbud udgør pris, afrejsedato, indhold og betingelser og accept af dette skal bekræftes på mail for at være gældende.
 • Din plads på holdet er først endelig efter accept af tilbud, samt betaling af reservationsgebyr

3 – Betalingsbetingelser gældende for lange ophold

 • Betaling af reservationsgebyr på 8000 DKK, sikrer dig en endelige plads på holdet. Betalingen er en del af den samlede pris og skal ske senest 10 dage efter at du har modtaget faktura fra os. Der kan gå op til 5 hverdage, før du modtager faktura fra os.
 • Resterende betaling for opholdet, deles op over to rater:
  • Rate 1. betales senest 4 mdr. (124 dage) før planlagte afrejsedato jf. anførte afgangstidspunkt i tilbuddet.
  • Rate 2. betales senest 2 mdr. (64 dage) før planlagte afrejsedato jf. anførte afgangstidspunkt i tilbuddet.
 • Ansøger man efter 124 dage, men før 64 dage, før planlagte afrejsedato jf. hjemmeside, betales rate 1. umiddelbart sammen reservationsgebyret.
 • Ansøger man efter 64 dage, før planlagte afrejsedato jf. hjemmeside, betales det totale beløb umiddelbart efter accept af plads.
 • Modtages betaling af reservationsgebyr eller endelig betaling ikke rettidigt, vil man blive overført til venteliste og pladsen vil blive frigivet til anden side på ventelisten.
 • Betalingsprocedure for venteliste:
  • Står du på venteliste og får tilbudt plads på holdet, skal du betale inden for 2 arbejdsdage, for at sikre dig pladsen.

OBS. Hvis din reservation finder sted i en periode hvor Udenrigsministeriet på UM.dk fraråder rejser til Tanzania (indrejseniveau orange eller rødt), har du ikke den samme hæveret, som hvis der var grønt eller gult ved reservationen. Hvis der efter din reservation og mindst 45 dage forud for afrejse, bliver ændret til gult, vil vi gøre hvad vi kan, for at tilpasse din reservation på det tidspunkt.  

AFLYSNING FRA DELTAGER

Vores deltagere på Zanzibar Højskolen har brug for god tid til økonomisk og logistisk planlægning og kan ikke blot springe til med kort varsel.

Derfor afviger vi her fra vores rejseudbyderes  almindelige betingelser for pakkerejse pkt. 6.2.1, således, at vi kan sikre os at andre kan nå at få pladsen i god tid.

Vores aflysningsbetingelser er, som gældende:

 • Ved afbestilling senest 184 dage før anførte afgangstidspunkt i rejsedokumenterne, tilbage-betaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af administrationsgebyr på 500 DKK.
 • Ved afbestilling senere end 184 dage og senest 124 dage før anførte afgangstidspunkt i rejsedokumenterne, tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af pladsreservationsgebyret på 8.000 DKK.
 • Ved afbestilling senere end 124 dage før og senest 64 dage før anførte afgangstidspunkt i rejsedokumenterne, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50% af rejsens totale pris.
 • Sker afbestilling senere end 64 dage før anførte afgangstidspunkt i rejsedokumenterne, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.
 • Ved deltagere over 83 elever, vil det være muligt at overdrage rejsen til en anden person på venteliste mod et gebyr på 500 DKK, samt eventuelle omkostninger, rejsearrangøren måtte blive pålagt af rejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

REJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING

Q&A’S VEDR. FORSIKRING GENERELT

Global Højskole ApS har et fantastisk samarbejde med det veletablerede danske rejsebureau, Unitas Rejser A/S. De fungerer som Global Højskole ApS’ rejseudbyder og står for at finde gode flybilletter til Global Højskole ApS’ destinationer, og samtidig sikrer de, at elever på højskolen får nogle fordelagtige forsikringsbetingelser via Gouda Rejseforsikring.

SKAL JEG TEGNE EN REJSEFORSIKRING?

Ja, det skal du. Rejseforsikringen er den forsikring der dækker dig under din rejse og det er et krav, at du har en rejseforsikring når du rejser med os. Du skal selv stå for at tegne forsikringen, og det er et krav, at den er tegnet hos Gouda Rejseforsikring, som en Ungdomsrejseforsikring. Vi anbefaler, at du tegner din rejseforsikring en måned inden afrejse, da Zanzibar Højskolen på dette tidspunkt skal indsamle elevernes police nr.

OBS. Tilmelder du dig senere end en måned før afrejse, kan du selvfølgelig stadig nå at tegne din rejseforsikring.

Da vi ikke kan give endelige afrejse- og hjemrejsedatoer før endeligt reserverede flybilletter, anbefaler vi, at man ikke tegner rejseforsikring før man bliver oplyst om disse.

Vi anbefaler selvfølgelig, at du altid er bedst muligt forsikret.

Tegn din Ungdomsrejseforsikring: HER

SKAL JEG TEGNE EN AFBESTILLINGSFORSIKRING?

Om du ønsker at tegne en afbestillingsforsikring, er op til dig, og det er ikke et krav fra Zanzibar Højskolens side.  Dog er det altid en god idé at tegne en afbestillingsforsikring i tilfælde af, at du skulle blive syg inden din afrejse.

Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring, anbefaler vi også denne forsikring gennem Gouda.

Tegn din afbestillingsforsikring: HER

HVORNÅR SKAL AFBESTILLINGSFORSIKRINGEN TEGNES?

Forsikringen skal altid tegnes umiddelbart efter din accept af et af vores udsendte tilbud.

Her kan du i princippet tegne din afbestillingsforsikring på det totale beløb af dit ophold, allerede ved accept af dit forhåndsgodkendende tilbud.

Men du kan også vælge, at tegne og betale afbestillingsforsikringen over to gange, som vist her:

 1. Første afbestillingsforsikring på dit pladsreservationsgebyr på 8.000 DKK tegnes ved accept af dit forhåndsgodkendte tilbud.
 1. Anden afbestillingsforsikring på din resterende del af opholdet eks. 71.207 DKK ved accept af dit endelige tilbud.

HVORDAN ER JEG DÆKKET PÅ OPHOLD UNDER 3 MÅNEDER?  

Disse ophold er omfattet af Lov om Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt Rejsegaranti-fondsloven. Unitas Rejser A/S Almindelige betingelser for pakkerejser og Standardoplysningsskema B for aftaler om pakkerejser er gældende bortset fra undtagelserne nævnt i Global Højskole ApS Generelle betingelser under OPLYSNINGSPLIGT, samt AFVIGELSER FRA GENERELLE PAKKEREJSEREGLER OG FORBEHOLD.

HVORDAN ER JEG DÆKKET PÅ OPHOLD OVER 3 MÅNEDER?  

Disse ophold er ikke omfattet af Lov om Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt Rejsegarantifondsloven, jf. Rejsegarantifondens og Pakkerejseankenævnets praksis. Unitas Rejser A/S Almindelige betingelser for pakkerejser og Standardoplysningsskema B for aftaler om pakkerejser er derfor ikke gældende.

Unitas Rejser A/S har i stedet tegnet en udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring, der ekstraordinært stiller elever på Ophold over 3 måneder på samme vilkår som Ophold under 3 måneder, bortset fra Unitas Rejser A/S’ Almindelige betingelser pkt. 12 og Standardoplysningsskemaets punkter om dækning via Rejsegarantifonden. Det er obligatorisk at tegne din rejseforsikring hos Gouda Rejseforsikring for at opnå dækning via den udvidede ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring. Der henvises i øvrigt til FORSIKRING længere nedenfor.

Undtagelserne nævnt i Global Højskole ApS Generelle betingelser under OPLYSNINGSPLIGT, samt AFVIGELSER FRA GENERELLE PAKKEREJSE REGLER OG FORBEHOLD gælder også for Ophold over 3 måneder.

 

Q&A’S VEDR. FORSIKRING OG COVID-19

HVAD INDEBÆRER REJSEFORSIKRINGEN I CORONA TIDEN VI STÅR I LIGE NU?

Coronasituationen gør at vi skal forholde os til det indrejseniveau Udenrigsministeriet har pålagt Tanzania her under pandemien, hvorefter vi som rejseformidler blandt andet har nedenstående oplysningspligt:

 

OPLYSNINGSPLIGT

Vi henleder din opmærksomhed på, at Udenrigsministeriet lige nu fraråder alle unødvendige rejser (orange/rød indrejseniveau) til Tanzania, jf. Udenrigsministeriets rejsevejledning for Tanzania. Ved bestilling og køb af rejsen, mens indrejseniveauet i Udenrigsministeriets rejsevejledning for Tanzania er orange, kan du ikke påberåbe dig retten til vederlagsfri afmelding i Unitas Rejser A/S’ Almindelige betingelser pkt. 6.2.2, hvis indrejseniveauet i Udenrigsministeriets rejsevejledning for Tanzania fortsat er orange på afrejsetidspunktet.

Desuden er der ikke dækning for evt. evakuering fra Tanzania, hvis landet lukker ned for udenlandske besøgende under dit ophold eller lignende.

MÅ VI STADIG REJSE HVIS DER ER ORANGE/RØDT INDREJSENIVEAU I TANZANIA?

Ja, det må vi godt. Rejsevejledningen er vejledende og det er fortsat op til den enkelte af beslutte om man vil rejse. Der er således ikke tale om et forbud mod at rejse.

FINDER I DET FORSVARLIGT AT REJSE UD, HVIS DET ER RØDT INDREJSENIVEAU?

Ja. Hvis alle er forsikrede og vi har set en stabil og fornuftig tilstand i Tanzania og naturligvis, hvis alle vores elever er vaccinerede.

KAN JEG FÅ REJSEFORSIKRING OG DÆKKER DEN, HVIS TANZANIA ER VURDERET ORANGE ELLER RØD INDREJSENIVEAU AF UDENRIGSMINISTERIET?

Ja, det kan man og dette er også et krav for at rejse med os.

Rejseforsikringen skal tegnes ved Gouda Rejseforsikring og dækker dig, hvis du bliver syg, skal transporteres hjem el.lign. Der er dog to væsentlige områder, som ikke dækkes, hvis du tilmeldes opholdet, når Tanzania er indrejseniveau orange eller rød.

Disse er:

 1. Hjemtransport forårsaget af Covid-19 (dog dækkes coronabehandling på destinationen).
 2. Kompensering for tabt pakkerejse forårsaget af corona. Hjemtransport/evakuering i forbindelse med andre sygdomme er naturligvis fortsat omfattet af din rejseforsikring.

 

GÆLDER REJSEFORSIKRINGEN ANDERLEDES, HVIS TANZANIA JUSTERES TIL GRØNT ELLER GULT INDREJSENIVEAU INDEN AFREJSE?

Ja, og med endnu bedre dækning. Ved niveau gul eller grøn vil Global Højskole ApS refusionsordning (se længere nede) frafalde og det vil være forsikringen der vil stå for evt. refusion eller evakuering.

HVAD SKER DER, HVIS INDREJSENIVEAUET ÆNDRES TIL GRØNT ELLER GULT EFTER JEG HAR ACCEPTERET MIT ENDELIGE TILBUD AF OPHOLD?

Frem til 45 dage før afrejse vil vi gøre alt hvad vi kan for, at I kommer i bedste indrejsekategori, så både I og vi står bedst muligt forsikringsmæssigt. Helt konkret vil vi sende et nyt tilbud ud, som ved accept vil annullere tidligere tilbud.

FÅR JEG REFUNDERET NOGET, HVIS DET SKULLE ENDE MED AT OPHOLDET AFLYSES?

Ja det gør du, men da alle forventes vaccineret inden afrejse, er aflysning heldigvis et relativt urealistisk scenarie.

Ved aflysning, vil følgende være gældende:

 1. Er det indrejseniveau grønt eller gult ved din accept af dit endelige tilbud ca. fire mdr. før afrejse (ikke din forhåndsgodkendelse), er du forsikret som en pakkerejse og forsikringen vil lave deres udregning for tabt rejse ud fra, hvad du har fået og ikke fået af din rejse. Ligeledes er det også forsikringen, der dækker en evt. evakuering.
 2. Er det indrejseniveau orange eller rødt har du stadig rejseforsikring, men du vil ikke være forsikret mod tabt rejse eller evakuering. Her tilbyder vi i stedet vores refusion (se nedenstående) og har også en plan for evakuering dog mod egenbetaling.

HVAD FÅR JEG REFUNDERET FRA GLOBAL HØJSKOLE APS, HVIS PUNKT 2 BLIVER GÆLDENDE?  

Vi handler vi ud fra grundholdningen om, at vi ikke skal tjene penge på et ophold, vi ikke kan gennemføre. Det betyder at alt, hvad der ikke er brugt til f.eks. flybilletter og umiddelbare opstartsudgifter af højskolen, gøres op og fordeles ligeligt ud pr. elev.

Til dette har vi udarbejdet en refusionsoversigt over, hvad vi forventer at kunne betale tilbage ud fra antal elever på holdet og tidspunkt for aflysning. Det er dog vigtigt at understrege, at kompenseringen er pr. kulance (dvs. at tilbagebetalingen ikke refererer til et lovkrav, men er noget Global Højskole ApS ønsker at gøre). Derudover er refusionen sammensat ud fra et så tilnærmelsesvis budget, som muligt. Skulle vi være så uheldige at måtte aflyse/afbryde opholdet vil det præcise beløb blive udregnet umiddelbart efter, og tilbagebetalt til din konto eller som tilgodebevis alt efter ønske.

Vi gør også opmærksom på, at en evt. tilbagebetaling også justeres ud fra, hvad du har betalt ift. tilvalg, rabat m.m.

MULIG REFUSIONSOVERSIGT

OBS. Til ovenstående forventer vi yderligere, at det er muligt at få tilbagebetalt/delvis tilbagebetalt den enkelte elevs flybillet. Det er dog de gældende regler ved tidspunkt for booking, der afgør dette, så derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvad det omfatter.

HVIS VI SKULLE VÆRE SÅ UHELDIGE, AT VI SKAL EVAKUERES FRA ZANZIBAR, HVAD ER SÅ GÆLDENDE?

Til dette er der også to svar:

 1. Er det indrejseniveau grønt eller gult ved din accept af dit endelige tilbud ca. fire mdr. før afrejse (ikke din forhåndsgodkendelse), er du forsikret som en pakkerejse. Derfor vil forsikringen skulle dække en evt. evakuering.
 2. Er det indrejseniveau orange eller rødt ved accept af dit endelige tilbud, har vi også et beredskab klar, hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt at evakuere. Her ville det mest sandsynlige scenarie være, at vi ombooker vores eksisterende flybilletter og flyver hjem hurtigst muligt.

Skulle dette ikke være en mulighed, har vi en kontrakt med det danske flyselskab Great Dane Airlines, som kan hente os alle med tre dages varsel også i tilfælde af Covid-19.

 1. Dette vil kun blive brugt i en absolut nødsituation og skulle dette være tilfældet, vil udgiften for evakueringen skulle dækkes mod egenbetaling. Udgifterne forventes i så fald at ligge på ca. 12-13.000 DKK pr. person, men vil være afhængig af antal deltagere på holdet.

ER DER ANDET JEG SKAL FORHOLDE MIG TIL, HVIS TANZANIA FORTSAT ER INDREJSENIVEAU RØD, NÅR VI SKAL REJSE?

Indrejseniveau rød er særligt relevant for personer, som rejser ud og hjem inden for en kort tidsramme, da det er smittespredning, man forsøger at forebygge. Da vi rejser ud for fire måneder, ser vores situation anderledes ud (af samme grund opfordres danskere, som bor i udlandet til at blive hvor de er). Men fastholdes niveau rød, kan det stille krav til de coronaforbehold, vi skal tage under opholdet. Dertil kan der være krav om forevisning af negative coronatest ifm. flyrejsen o.lign.

HVAD SKAL DER TIL FOR, AT I AFLYSER OPHOLDET?

Her følger vi den plan, vi har haft under hele coronapandemien

 1. Hvis vores danske læge på Zanzibar mener, at det er sundhedsmæssigt uansvarligt at drive højskole på Zanzibar
 2. Hvis vi får forbud mod at drive højskole af enten myndighederne på Zanzibar eller Danmark
 3. Hvis vi ikke kan opfylde vores tilbud om mulig evakuering i et nødstilfælde
 4. Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt.

Se vores Covid-19 information: HER

KAN MAN FÅ PENGENE TILBAGE?

(Opdateret senest 10.02.21)

AFLYSNING FRA DELTAGER

Vores deltagere på Zanzibar Højskolen har brug for god tid til økonomisk og logistisk planlægning og kan ikke blot springe til med kort varsel.

Derfor afviger vi her fra vores rejseudbyderes  almindelige betingelser for pakkerejse pkt. 6.2.1, således, at vi kan sikre os at andre kan nå at få pladsen i god tid.

Vores aflysningsbetingelser er, som gældende:

 • Ved afbestilling senest 184 dage før anførte afgangstidspunkt i rejsedokumenterne, tilbage-betaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af administrationsgebyr på 500 DKK.
 • Ved afbestilling senere end 184 dage og senest 124 dage før anførte afgangstidspunkt i rejsedokumenterne, tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af pladsreservationsgebyret på 8.000 DKK.
 • Ved afbestilling senere end 124 dage før og senest 64 dage før anførte afgangstidspunkt i rejsedokumenterne, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50% af rejsens totale pris.
 • Sker afbestilling senere end 64 dage før anførte afgangstidspunkt i rejsedokumenterne, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.
 • Ved deltagere over 83 elever, vil det dog være muligt at overdrage rejsen til en anden person på venteliste mod et gebyr på 500 DKK, samt eventuelle omkostninger, rejsearrangøren måtte blive pålagt af rejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

PAKKELISTE

Du kan downloade en vejledende pakkeliste her:

Pakkeliste

ANDRE UDGIFTER

Som udgangspunkt vil vi gerne at opholdet er ”alt inklusiv”. Der er dog visse udgifter som er individuelle eller som af administrative grunde ikke er mulige for os at fastlægge.
Her er et overblik over disse udgifter:

  • Vaccinationer
  • Forsikring
  • Visum + opholdstilladelse (300$)
  • Watersport
  • Maske, finner og snorkel (bestilles på forhånd hos vores lokale dykkercenter på Zanzibar)
  • Lommepenge

VACCINATIONER

Danske Lægers Vaccinations Service

Zanzibar højskolen har indgået en samarbejdsaftale med Danske Lægers Vaccinations Service, som tilbyder kursister, undervisere og pårørende, der besøger højskolen 15 % rabat. Dette gør det muligt for dig at få en god pris på vaccinationer lige meget hvor du bor i Danmark.

Der findes mere end 33 klinikker fordelt over hele landet. Åbningstiderne er individuelle for de respektive klinikker, men på hverdage har vi typisk åbent til kl. 19 og lørdage typisk fra 10-13. I skal blot nævne at I kommer via Zanzibar Højskolen, når I tager til vaccination.

Læs mere på www.sikkerrejse.dk

Vi har ligeledes indgået en aftale om, at personalet fra Danske Lægers vaccinations Service kommer ud på vore informationsmøder, hvor de vaccinerer kursisterne. Ved vaccination af større grupper i København gives der 20%.

Spørgsmål omkring malaria kan du læse i vores “oftest stillede spørgsmål” og ellers gennemgår vi det til informationsmødet.

Hvis du har spørgsmål kan du altid komme i kontakt med Danske Lægers Vaccinations Service på, vaccination@dlvs.dk .

VISUM

For at rejse ind i Tanzania, skal man have et turistvisum. Det nemmeste er at få det i lufthaven ved indrejse og det koster 50$*. Du kan også få det på konsulatet eller ambassaden i dit hjemland, men det er lidt dyrere. Et turistvisum varer 3 måneder.Skal du rejse med Zanzibar Højskolens 4 måneders hold skal du have et særligt visum, som giver dig lov at være studerende i landet i optil 6 måneder.Denne opholdstilladelse koster yderligere 250$*. Altså i alt 300 $ for visum.Ved ankomst til Zanzibar lufthavn skal du betale 50$* i kontanter og så du får et turistvisum. Umiddelbart efter ankomst på skolen bliver dit pas samlet ind, sammen med de resterende 250 $* og passet bliver stemplet af myndighederne. Efter ca. 14 dage får du passet tilbage.

HUSK dit pas skal være gyldigt min. 6 måneder efter hjemrejsedato, og at der skal være 2 hele sider fri i passet til stempler.

*Der tages forbehold for prisstigninger, som vi desværre ikke har indflydelse på.

VI OPFYLDER KVOTE 2-KRITERIER

Et ophold på Zanzibar Højskolen kan hjælpe dig med at blive optaget på en uddannelse igennem kvote 2, hvor du bliver vurderet på dine kvalifikationer.

Et ophold på Zanzibar Højskolen opfylder to kvote-2 kriterier i ét ophold:

 • Højskoleophold af typisk 16 ugers varighed
 • Udenlandsophold på min. 3-6 måneder som f.eks. skoleophold med undervisning på gymnasial eller videregående niveau eller ophold med sprog-undervisning.

Kilde: www.ug.dk

Det er altså en stor fordel for dig, der gerne vil søge ind på kvote 2 at tage et ophold på Zanzibar Højskolen. Du vil få flere kvalifikationer, som vil blive vurderet positivt på din kvote 2 ansøgning.

HVORDAN FÅR JEG RÅD?

Tips til at få råd

 • Planlæg i god tid og sæt penge til side
 • Opret en fond evt. med en hjemmeside med SMS betaling, hvor du lader pårørende, forældre venner og bekendte vide at du samler penge ind til et ”Højskoleeventyr i Afrika”
 • Undersøg om der er hjemmesider eller fonde hvor du kan rejse penge til dit ophold, eller sponsorer som kunne syntes din historie var interessant. Nogle vælger måske at samle ind til via Kickstarter eller lignende hjemmesider og andre vælger at blogge om noget relevant som diverse sponsorer måske vil finde interessant og derved bidrage. Det kunne for eksempel være at man ville lave et såkaldt ”Venture Race” hvor man sammen med andre vil bestige Kilimanjaro elle på anden måde gøre opmærksom på noget folk vil finde interessant og derved opnår sponsor penge.
 • Og til sidst ja… arbejd, arbejd, arbejd 🙂

Se mere

TILVALG TIL HANDS ON ZANZIBAR

For at have muligheden for at gøre opholdet så billigt som muligt har vi gjort det valgfrit på Hands on Zanzibar hvad du ønsker at deltage i.
Du får på Hands on tonsvis af oplevelser gennem volontørarbejdet, men du skal også have de samme muligheder for adventure-oplevelser som eleverne på højskoleopholdet.

Mulige tilvalg:

 • 12 dages safari/adventure-tur til fastlandet i midten af opholdet, sammen med højskoleopholdet.*
 • Tilkøb af Water sport (Kan først tilkøbes efter tilmelding. Læs mere og find priser på hjemmesiden).
  * Se mere om priser når du melder dig til.

ALDERSGRUPPE

Vi har på højskoleopholdet og Hands on Zanzibar som sådan ikke nogen aldersbegrænsning.
Kursisterne er dog typisk i alderen 18-23 år. Dermed ikke sagt at man ikke kan deltage, hvis man ikke lige falder ind under denne aldersgruppe Vi har den holdning, at alder kun er et tal og at ens egen indstilling til alder har stor betydning.

DYKNING

Dykning er frivilligt at deltage i, men er helt sikkert værd at give en chance. På vores 4 måneders højskoleophold er PADI Open Water et tilvalg og vi tilbyder spændende watersport aktiviteter til gode priser. Der er en masse fordomme og skrækhistorier omkring dykning, som vi allerede på vores formøde vil få udvisket. 90% af alle mennesker kan lære at dykke, hvis interessen er der, og så er der nogle få der af fysiologiske eller psykiske grunde ikke kan. Du vil blive uddannet inden for verdens største og mest sikre dykkerorganisation PADI, og du kan bruge dit certifikat overalt i verden bagefter.

For at du kan deltage i dykningen er det vigtigt at du har følgende:

1. Udfyldt helbredserklæringen fra PADI Se helbredserklæringen til dykning

2. Har et par finner (svømmefødder), en maske og snorkel. Hvis man ikke allerede ejer dette, kan udstyret købes hjemmefra hos vores dykkercenter på Zanzibar, hvor vi får en god samlet pris på alle tre dele. Hvis man blot skal snorkle er det også muligt at leje dette udstyr hos dykkercentret.

3. Har læst og forstået PADI Open Water Divings online dykker bog inden afrejse, som er med i prisen når du køber PADI Open Water Diving Course.

Dykningen er en berigende og helt ny oplevelse for de fleste, derfor anbefaler vi, at du giver det en chance og ser om det er noget for dig.

 

Se mere om dykning

HVOR MANGE PLADSER ER DER

Vi har plads til 80 elever på Højskoleholdet (4 måneder). Og vi har plads til 20 elever på Hands on Zanzibar. Vores 2 ugers kursus har et max antal på 25.

MALARIA

Det er en kendsgerning at malaria findes på Zanzibar. Der er dog de seneste 10 år gjort en stor indsats for at bekæmpe malaria på Zanzibar og forekomsten er faldet fra 40 % i 2005 til 1 % i 2014.Vi har på Zanzibar Højskolen oplevet tilfælde af malaria, men alle er blevet raske uden komplikationer. Vi har ikke haft nogen tilfælde de sidste 2 år.

Der er mange skrækhistorier, ”husmandsråd” og lommefilosofier, hvad angår malaria, så er nedenstående beskrevet ud fra forskellige lægeudsagn og vores egne erfaringer. Vi anbefaler, at du spørger din egen læge eller læger på rejsemedicinsk klinik til råds, før du tager afsted.

  1. Et af de vigtigste midler mod malaria er at anvende myggespray og sove med myggenet
  2. Alle har mulighed for at få malaria, uanset om man tager forebyggende medicin eller ej.
  3. Vælger du at tage forebyggende medicin skal du sørge for at være opmærksom på eventuelle bivirkninger.
  4. Man må ikke dykke og tage profilaxen ”Lariam” samtidig.
  5. I tilfælde af at man føler sig lidt sløj, skal man tage en malariatest. Jo hurtigere man finder ud af om man har malaria, jo hurtigere kan man blive behandlet og blive rask. Forhåbentlig når man ikke at blive særlig dårlig.
  6. Et malariatjek kan tages på Zanzibar Højskolen med en ”selvtest”.
   Man kan også benytte sig af en læge i Stone Town og et tjek tager ca. 15 minutter og koster ca. 10 dkr.

Både ved selvtest og hos lægen, forgår testen således at man får et lille prik i fingeren og blodet undersøges. Skulle man være så uheldig at få konstateret malaria, får man medicin som kan variere alt efter symptomerne.

  1. Den hyppigste sygdom i hele Østafrika, er malaria. Derfor er lægerne vant til at arbejde med sygdommen og de har stort kendskab til medicin og symptomer.
  2. Myten om, at når man først har malaria, vil man have det hele livet, er ikke sand. Hvis man får ordentlig behandling og følger de 4 vigtigste trin, nemlig; hvile, væske og mad, sammen med sin medicin, bliver man rask og kureret på ca. 3-7 dage.
  3. Ligesom man kan få en let og en kraftig influenza, kan man også få en let og en kraftig malaria. Hvis du har influenza, men fortsætter din hverdag uden at få ro, mad, væske og evt. medicin, er der en stor chance for at du bliver hårdt ramt og i værste tænkelige tilfælde ville dø af den. Det samme er gældende for malaria, og det er vigtigt også at vide at de fleste af de dødsfald der forekommer i forhold til malaria, er hos lokale, der ikke har råd til medicin, og kommer alt for sent i behandling.
  4. Ud fra en læges udsagn kan man dele malariaen op i en skala fra 1-15. 1 er der hvor man kan spore parasitten, men hvor der ikke er væsentlige sygdomstegn – og 15 er værst tænkelige tilfælde. Dem som kommer til lægen og er temmelig syg af malaria, vil ligge på en 6-8 stykker i skalaen, men tager man et tjek ved mindste sløjhed, vil man (hvis man har malaria), ligge på 1-3 og stort set ikke nå at blive rigtig syg.

Der vil blive fortalt mere om forebyggelse og håndtering af malaria til informationsmødet.

HVORDAN ER LEVEVILKÅRENE?

Vælger du at rejse med Zanzibar Højskolen, går vi ud fra, at du er indstillet på at møde Afrika som Afrika er. Vi har gjort meget på højskolen for at højne standarden i forhold til hygiejne, bad og toiletforhold mm. Skolen har installeret top-moderne filtre på en af tilførslerne fra vandbrønden, der gør at vi kan drikke vandet fra hanen i spisesalen. Resten af vandet er let-filtreret og er godkendt til bad og opvask.

Vi kan ikke undgå at møde Afrikas fantastiske uforudsigelighed, hvilke kan betyde strømafbrydelser i kortere eller længere perioder, men uden de store problemer for hverdagen.

Læs mere om skolens faciliteter

PÅKLÆDNING

Klimaet er 90% af tiden meget varmt, så shorts, kjole, top eller T-shirt, er det man for det meste går rundt i. Er man på højskolens areal og stranden, er der intet problem at i at bære det man har lyst til – også bikini for pigerne og bar overkrop hos fyrene. Opholder man sig derimod inde i landsbyen eller et andet sted på Zanzibar skal man huske på, at man er i et samfund hvor 99% af befolkningen er muslimer. Vi skal derfor respektere deres regler hvad angår påklædning, hvilket betyder at pigerne skal gå T-shirt, der dækker skuldre og mave, lange shorts eller kjole som går under knæene. For drengene (beklager piger ) er der ingen regler, udover, at man ikke går i bar overkrop.

SYGDOM

Du skal regne med, at du i Afrika kan blive udsat for mange nye påvirkninger. Både fysiske og psykiske. Klimaet er anderledes og der er en anden bakterieflora. Alle disse faktorer er med til at din krop kan reagere på en anden måde end du er vant til, indtil du har tilpasset dig til forandringerne. Du kan inden du tager afsted, ved hjælp af vitaminer og mineraler styrke dit immunforsvar. Det er selvfølgelig vigtigt at du rådfører dig hos din læge i forhold til vaccinationer osv. Skulle du være så uheldig at blive syg, har vi en aftale med en dansk læge i Stone Town, som hovedsageligt har med turister at gøre. Derudover har flere blandt personalet førstehjælpskursus og to er uddannet førstehjælpsinstruktører. Mange ting kan de klare hos lægen eller på hospitaltet i Stone Town, men ved mere komplicerede tilfælde tager vi til et internationalt hospital i Dar Es Salaam.

HVOR MANGE LOMMEPENGE SKAL JEG HAVE MED?

På højskolen sørger vi for kost og logi samt drikkevand, kaffe og te. Du vil få 3 måltider om dagen samt frugt om eftermiddagen. Når vi er på tur vil der være madpakker. Sodavand, øl, snacks mm. er ikke inkluderet. Det vil nok også være en god ide, at planlægge dit budget efter at kunne tage lidt fritid i weekenderne. Der er masser af dejlige steder at besøge på Zanzibar og det kan være dejligt at tage lidt væk fra højskolen en gang imellem, se noget andet og komme inspireret tilbage. Det er svært for os at rådføre om hvor mange lommepenge du skal medbringe, da det også afhænger af hvad du vil foretage dig af udflugter og lignende i din fritid.

Erfaringer fra forrige hold er meget forskellige, men lå gennemsnitlig mellem 8000 og 25.000 kr. for hele perioden.

ER DET SIKKERT AT BO OG REJSE I AFRIKA?

Zanzibar er en fantastisk ø, hvor man sjældent støder på større gæstfrihed end hos dens lokale beboere. Man bliver ofte mødt af et smil og et ”Karibu”, som betyder velkommen. Zanzibar lever hovedsageligt af turister, og dem har de ingen intention om at skræmme væk. Desværre er fattigdom ofte forbundet med en stigning i visse former for kriminalitet og der er visse forholdsregler at tage når man rejser i Afrika og på Zanzibar. ”Do’s & Don’ts” sætter vi dig ind i og så kan man nå langt med den sunde fornuft. Derudover giver det sig selv, at man selvfølgelig skal respekterer lokale skikke og opføre sig anstændigt, som man jo skal uanset hvor man rejser hen i verden. På skolens område har vi altid vagter, der sørger for ro og orden om natten.

I fritiden er det selvfølgelig tilladt selv at tage på udflugter og gå ud og have det sjovt sammen. Her er det vigtigt at vide, at skolen ikke har ansvaret for dig, men at vi betragter dig som et voksent menneske der selv medbringer sund fornuft og dømmekraft. Men både af hensyn til den lokale kultur og af hensyn til din egen sikkerhed har vi udarbejdet følgende guidelines:

– Drik ikke for meget, dvs. vær altid klar nok til at træffe sikre beslutninger

– Gå ikke alene hjem med/til fremmede du ikke kender rigtig godt

– Tag ikke en dyr mobil eller mange penge med i byen

– Gå altid min. 3 sammen efter mørkets frembrud

– Pas på hinanden og informer dine kammerater hvis du forlader gruppen

– Bliv ikke alene tilbage på baren

– Modtag ikke drinks fra andre

– Hold øje med dit glas, hold dig evt. til øl

– Drik masser af vand

– Gå helst hjem før 02.00 og gerne før

– Anvend helst chauffører du kender eller godkendte taxaer til hjemtransport

– Lad vær med at ødelægge jeres ophold med for meget alkohol. Dans og hav det sjovt og undgå drukspil

MÅ MAN FÅ BESØG?

Det er selvfølgelig muligt, at få besøg under opholdet og vi vil med glæde være behjælpelige med, at finde bolig til rimelig pris i disse tilfælde. Det er dog vigtigt, at du stadig deltager i undervisningen imens du har besøg. Prøv eventuelt at planlægge besøget, så det passer med, at du har noget fritid. Det vil være muligt at spise med på højskolen for ca. 35 dkk. pr. måltid. Ved indlogering på højskolen af familie og venner kan vi tilbyde vores dertil benyttede værelser i hyggelige omgivelser lige klods op af skolen. Ved forespørgsel på reservation skal man skrive til info@zanzibar-hojskolen.dk.

Der kan også arrangeres safariture eller andre oplevelser for de besøgende til en god pris.

HVORDAN SKAL JEG BO?

På højskolen bor du enten i et værelse i vores hovedhus med 1-3 af dine medkursister eller i en bungalow med 3 andre kursister. Værelserne bliver fordelt tilfældigt og efter køn. Der er køjesenge på værelserne med myggenet og lagen til hver seng. Derudover er der en ventilator til at skabe lidt luft til de varme aftener. Alle værelser har bad og toilet tilknyttet.

Se video - sådan bor vi

REJSEUGEN

Det er vores erfaring, at alle elever vælger at rejse ud på egen hånd i rejseugen. Dog er det ikke noget vi tvinger igennem og derfor er vi også behjælpelige med overnatning, hvis man måtte ønske at blive i området. Det kan nemlig være tilfældet, at højskolen bliver brugt til andre grupper i denne periode.

HVILKET SPROG FOREGÅR UNDERVISNINGEN PÅ?

På Zanzibar Højskolen taler vi ”nordisk”. Det vil sige at vi taler en blanding af dansk, svensk og norsk, alt efter hvilke undervisere vi har. Det er ofte meget underholdende når misforståelserne kommer hen af vejen, men tro det eller ej det vender man sig til.Erfaringen viser at der ca. går 14 dage hvor man har lidt problemer og derefter forstår alle hinanden.Da Zanzibar Højskolens administration er dansksproget vil tilsendte mails m.m. oftest være på dansk, hvilket vi må beklage overfor jer fra Norge og Sverige. Kontakt os hvis der er brug for en tolk 🙂

Se mere om undervisningen

HVIS JEG ALLEREDE HAR PADI OPEN WATER DYKKERCERTIFIKAT?

Hvis du i forvejen har PADI Open Water og dermed ikke vil deltage i de første dages dykkerundervisning, har du mulighed for at deltage i de andre aktiviteter der bliver arrangeret. Dette vil være udflugter og lokale kreative indslag. Mange bliver bidt af at dykke og vælger derfor at hæve niveauet til PADI Advanced. Vores lokale PADI dykkercenter har lavet speciel gode priser til højskolens kursister.

MAD PÅ SKOLEN

“Maden på skolen er helt fantastisk”

Sådan lyder det altid når nye elever ankommer. Vi serverer de fleste retter som du kender fra skandinavien sammen med tilbehør fra det afrikanske køkken. Vi har udviklet retterne sammen med danske kokke-praktikanter og praktikanter fra ernæring og sundheds-uddannelsen, så der er fokus på, at maden smager godt og er sund og varierende.

Der er tre hovedmåltider, samt frugt hver dag på skolen samt under vores udflugter. På vores rejser vil der ligeledes være mad inkluderet.

På individuelle ture, hvor du selv tager afsted i weekender eller på egen rejse uge, betaler du selv for dine måltider.

Er du vegetar skal du sige det til køkkenet, så laver de vegetarmad til dig.

Vi har også altid formået at klare de fleste mad allergier. Dette snakker du også med køkkenet om når du er dernede.

Se video - elever fortæller

AFREJSELUFTHAVN

Rejsen til Zanzibar starter fra Københavns Lufthavn Kastrup. Du skal selv sørge for transport til Københavns lufthavn om du kommer fra Jylland, Norge eller længere væk. Vi kan anbefaler jer som kommer langvejs fra og bor tæt på hinanden, at I aftaler at følges til lufthavnen, dette kan man fx. gøre til infomødet i København.

INTERNET OG SMS

Vi har ikke internet på skolen, men er er muligt at koble sig på WIFI på OASEN ved siden af skolen ved køb af en vand eller snacks. Internettet kan være svingende, men er som regel godt nok til at man kan skype, sende mails og gå på sociale medier.

Derudover anbefaler vi, at man køber et afrikansk simkort. Det er billigt at sende SMS’er og man kan ligeledes ringe indbyrdes sammen på Zanzibar. Zanzibar er ved at få 3G netværk, så der vil nogle steder være mulighed for at det kan bruges til at gå på nettet.

ALKOHOLPOLITIK

Vi har en hyggelig bar på højskolens område. Denne bar er et samlingspunkt for mange gode oplevelser, sjove stunder, debatter og diskussioner. Et frirum for både elever og personale. Der gælder få enkle regler for baren så det forbliver et hyggeligt og afslappet sted:

Åbningstider

Søndag til torsdag: 18:00-21:30

Fredag og lørdag: 18:00-23:30

Det er selvfølgelig tilladt at være munter og i godt humør, men overdrevet fuldskab eller alkoholkonsumering medfører stop af udskænkning og evt. bortvisning fra baren.

RABATAFTALER

Som kursist på Zanzibar Højskolen kan du benytte dig af vores rabataftaler.

 • Fjeld og fritid (15 %)
 • Danske Lægers Vaccinations Service (15 % på vaccinationer)
 • Kingfish Dive and Travel (snorkelsæt til meget favorable pris)
 • Oasen (vores tidligere hotel, som nu er inddraget som en del af højskolen, pårørende vil få 20% på overnatning).

Der vil være mere information om, hvordan du benytter aftalerne til vores informationsmøder eller du kan kontakte os på info@zanzibar-hojskolen.dk