Skip to main content

GDPR og gennerelle bestemmelser

Opdateret senest 10.04.20

Privatlivspolitik ved:

Zanzibar Højskolen v/global Højskole ApS

Indledning
Vores fornemmeste opgave er, at du som kunde føler dig tryg og har tillid til os når det gælder dit privatliv. Vi behandler dine persondata med stor alvor og har derfor vedtaget følgende privatlivspolitik. Det er vigtigt for os, at du ved hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi bruger dem.

Vi sikrer os at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Om Zanzibar Højskolen v/ Global Højskole ApS

Zanzibar Højskolen er en skandinavisk højskole beliggende på tropeøen Zanzibar, ud fra Tanzanias østkyst. Zanzibar Højskolen tager afsæt i den danske højskoleånd og har eksisteret siden 2004. Zanzibar Højskolens fokus er dannelse, socialt samvær og samfundskritisk tænkning.
Helt konkret søger vi at skabe indsigt og udsyn ved at lade mødet mellem den skandinaviske og tanzaniske kultur danne afsæt for selvrefleksion, kritiske diskussioner og erfaringsudveksling. Zanzibar Højskolen er samtidig rammen for hyggeligt, afvekslende valgfagsundervisning og sjove stunder, hvor venskaber på tværs af kulturer mødes.
Vi har i samspil med lokale fra øen, etableret en højskole som byder på spændende og nytænkende undervisning i hovedfag som selvindsigt, kulturforståelse, og miljøkendskab, sport og swahili m.m. Som bifag undervises der i projektarbejde, og som fritidsaktivitet kan man tilkøbe forskellige watersports, udflugter m.m. Eleverne er aktive deltagere i ét til flere frivillige samarbejdsprojekter med de lokale beboere. Her er de bl.a. – via en fælles donation – med til at skabe diverse udviklingsprojekter i lokalsamfundet. I midten af forløbet har deltagerne mulighed for at deltage i en 12-dages adventure-tur, hvor Zanzibar Højskolen tager på eventyr i Tanzania.

Zanzibar Højskolens hovedformål er at skabe gensidig globaliserede dannelsesprocesser mellem skandinaverne og andre kulturer i verden. Dette ud fra en ideologi der bygger på, at være med til at skabe mere bevidste og oplyste verdensborgere.

Global Højskole ApS (GH) udfører ideologien ved at tilbyde højskoleophold af kortere og længere varighed i udlandet. Her bliver samspillet med de lokale implementeret med de danske højskoleværdier, hvor folkelig oplysning, demokratisk dannelse og livsoplysning er omdrejningspunktet.

Global Højskole Aps har et fantastisk samarbejde med det veletablerede danske rejsebureau, Unitas Rejser A/S. De fungerer som Global Højskole ApS’ rejseudbyder og står for at give gode billetter til Global Højskole ApS’ destinationer, og samtidig sikrer de, at elever på Zanzibar Højskolen får nogle fordelagtige forsikringsbetingelser via Gouda Rejseforsikring.

Når du tilmelder dig højskoleophold på Zanzibar Højskolen sker det via Global Højskole ApS som formidler, men med Unitas Rejser A/S som rejseudbyder og din aftalepart.

Efterfølgende forkortes Zanzibar Højskolen v/ Global Højskole Aps til GH

Gennem vores hjemmeside udbyder vi højskoleophold, www.zanzibar-hojskolen.dk
Som en del af vores virksomhed indsamler og behandler vi dine personoplysninger med det formål, at gennemføre højskoleopholdet ud fra vores beskrivelse i følgende privatlivspolitik. GH er ansvarlig i forhold til data i behandlingen af personoplysninger til listede formål. Specifikt er Jan Iversen den hoveddataansvarlige.

Kontakt
Hvis du ønsker at kontakte os i forbindelse med følgende Privatlivspolitik eller til hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan vi kontaktes på info@zanzibar-hojskolen.dk eller telefon: +4523202288.

Transparens og sikkerhed
Det er vigtigt for os, at du ved, hvordan det foregår når vi behandler og lagrer dine data og at du er orienteret om, at vi gør det på en lovlig og sikker måde. I nedenstående skrivelse finder du vores persondatapolitik, også kaldet privatlivspolitik. Her vil vi beskrive hvad vi fx vil bruge din data til, hvordan vi beskytter dem, og hvilke rettigheder du har som kunde hos GH.

Behandling af persondata
Dine personlige oplysninger er alle de informationer, som du giver os og som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandles en række informationer. Dette gælder både når du besøger vores hjemmeside, skriver dig op til vores nyhedsbrev, tilmelder dig et infomøde, ansøger om plads på højskolen, foretager en betaling, deltager i en undersøgelse eller konkurrence, eller gør brug af en service på vores hjemmeside. Disse informationer er såkaldte almindelige informationer som omfatter; navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdag og pas oplysninger. Vi vil senere i forløbet i forbindelse med din tilmelding til et ophold spørge særskilt ind til helbredsoplysninger, som i visse tilfælde kan kategoriseres som følsomme data.
Vi vil i forbindelse med højskolens sociale netværk, som indebærer elevforening, gensynsfester og andre sociale arrangementer bevare dine kontaktoplysninger. Disse vil bevares i vores database. Derudover vil følsomme data som pas oplysninger, CPR nr., informationer vedr. helbred, fødselsdag etc. blive slettet efter endt ophold.

Hvordan indsamler vi data?
Der er forskellige måder hvorpå vi samler information. Det kan enten være til et infomøde, i en mail, ved en tilmelding eller i et opkald. Det kan også være gennem cookies på vores hjemmeside. Personoplysningerne bliver brugt til gennemførslen af dit højskoleophold og dine oplysninger er nødvendige for at vi kan oprette dig på et ophold.

Det bruger vi din data til
Den indsamlede data behandler vi udelukkende når det er nødvendigt og som udgangspunkt kun i forbindelse med at vi skal opfylde og administrere vores aftale og for at kunne identificere dig som elev på højskolen eller til et pågældende infomøde. Vi bruger din kundedata, som vi fx får i forbindelse med din tilmelding, registrering til et infomøde eller betaling, til at udvikle højskolen, og på baggrund af disse vil vi analysere og lave statistikker. Disse analyser laver vi i anonymiseret format og derfor kan disse oplysninger ikke henføres direkte til dig som person. Vi bruger også data for at sikre informationer og forhindre misbrug, fx til at opdage og forhindre bedrageri, virusangreb etc.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, er det vigtigt, at vi holdes oplyst i forbindelse med relevante ændringer af dine data. Du kan kontakte os ved at skrive til ovenstående kontaktoplysninger for at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på en ændring, opdaterer vi dine oplysninger og meddeler dig om denne opdatering.

Opbevaring af data og sikkerhed
Personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde dets formål (se: ”Det bruger vi din data til”), hvortil de er indsamlet. Det er derfor ikke muligt at angive en generel periode for, hvornår informationerne slettes. Den pågældende data vil desuden opbevares i forbindelse med at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.
GH har truffet tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at persondata hændeligt og ulovligt bliver slettet. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, sikrer vi os, at det slettes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Hvem som også skal bruge din persondata?
GH skal som led i driften af vores højskole, videregive de personoplysninger som er nødvendige, herunder for at kunne levere din rejse, samt øvrige produkter du måtte have købt hos os iforbindelse med et ophold. I forbindelse med overnævnte er det nødvendigt at videregive personoplysninger til følgende samarbejdspartnere.

– Flyselskab
GH samarbejder med eksterne rejsebureauer. For at kunne bestille og købe flybilletter skal de bruge personoplysninger til de relevante flyselskaber. Til brug for bestilling af din flyrejse vil de typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, fødselsdag, afrejselufthavn, destination, dato for ud- og hjemrejse, specielle ønsker i forbindelse med din rejse (herunder specialmenuer under flyvningen og evt. behov for speciel assistance på flyet eller i lufthavnen).

– Hostels, hoteller, transport (busser, færge, indenrigsfly), rederier o.l.
I disse tilfælde vil det så godt som altid alene være dit navn, der videregives, sammen med enkelte relevante oplysninger såsom dato for ankomst og afgang. I forbindelse med bestilling og køb af diverse vandaktiviteter er bestemte persondata nødvendige for de lokale selskaber.

– Underleverandører
GH har i forbindelse med dit ophold enkelte underleverandører som fx skal udvikle og vedligeholde vores interne it-systemer eller hjælpe med at levere en af vores ydelser og derfor har adgang til data. Dette betyder ikke, at dine konkrete data er videregivet, men at der teoretisk set vil være adgang til dine data. Disse partnere og underleverandører sikrer vi os har underskrevet enten en databehandleraftale og/eller en fortrolighedserklæring med os, og at de kun anvender den data de har fået til at levere deres tjeneste ifølge vores aftale. Dermed giver dette dig den samme sikkerhed, som hvis det var os som behandler dine data.

Internationale overførsler af dine personoplysninger
Grundet at GH samarbejde med udenlandske myndigheder og samarbejdspartnere, vil dine personlige oplysninger naturligt overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos os. Dette gælder særligt for betaling af dit ophold og når vi køber din flybillet via vores danske samarbejdspartnere.
For at kunne levere vores ydelser til dig, er vi nødsaget til at anvende eksterne samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS. Uden muligheden for at overføre dine oplysninger til eksterne samarbejdspartnere vil vi være ude af stand til at levere den ønskede rejse til dig. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og i det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS. Overførsel af oplysninger kan ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), da overførslen af dine personoplysninger til det pågældende land er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakten mellem dig og GH (bestillingen af din rejse).

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS i forbindelse med bestilling af en rejse hos GH betyder, at dine personoplysninger ikke vil nyde den samme beskyttelse som efter danske eller EU-retlige regler. Der er i forbindelse med overførslen af oplysningerne en nærliggende risiko for, at der i det pågældende land ikke er klare, præcise og tilgængelige regler om landets myndigheders adgang til brug af dine personoplysninger; at der ikke er regler om at landets myndigheders adgang til dine oplysninger skal være nødvendig og proportional; at landet ikke har en uafhængig og effektiv tilsynsmyndighed, samt at landet ikke har tilgængelige og effektive retsmidler for de registrerede.

GH videregiver ikke i noget tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed og opfylde dine behov ved fx at levere den ønskede rejse til dig.

Videregivelse af oplysninger

Data som vi får i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, dit køn, din alder og geografiske placering videregives til vores tredjeparter, hvor de behandles og analyseres. Formålet med denne data er udelukkende til forståelsen af forbrugerens adfærd og dermed i anvendelsen af hvordan vi målretter annoncering. Vores tredjepart behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til deres egne formål. Videregivelse af persondata i denne forbindelse, såsom navn og e-mail, vil kun ske såfremt, vi har modtaget dit samtykke. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, som har underskrevet at de omgås dine oplysninger med tilstrækkelig beskyttelse.

Vores brug af cookies
Når du besøger vores hjemmeside eller interagerer med en af vores annoncer, bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af vores annoncer, som vi bruger i forbindelse med vores markedsføring. Er du ikke interesseret i, at der indsamlet oplysninger om dig når du besøger vores hjemmeside, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. Konsekvensen her kan være, at du fx oplever annoncer, som er mindre relevant for netop dig, og at vores hjemmeside ikke fungerer optimalt eller at der vil være indhold, som du ikke kan få adgang til. Nedenfor kan du se, hvilke oplysninger som indsamles, deres formål og hvem som har adgang til disse. Cookies bliver gemt på din computer og mobil med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og tilpasse annoncer. Vi gør opmærksom på, at cookies ikke kan indeholde skadelig kode såsom en virus.

Hvordan beskytter vi dine data?
Vi gør en stor indsats for at beskytte dine data bedst muligt. I vores arbejde med sikkerhed beskytter vi blandt andet personer, information, it-infrastruktur og interne netværk. Vi lægger særligt vægt på sikkerheden omkring informationer, så vi forebygger og forhindrer, at data uretmæssigt spredes til tredjepart eller går tabt. Vi giver kun adgang til dem som vi er sikre på, skal anvende og behandle dem i forbindelse med driften af GH.

Dine rettigheder
Efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning har du mulighed for at anmode om indsigt i dine personoplysninger, som GH er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger. Du er også berettiget i at anmode om berettigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et evt. samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. Du bedes kontakte os på info@zanzibar-hojskolen.dk, hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende. Din anmodning i det tilfælde vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over GH behandling af dine personoplysninger kan ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K.

Opdateringer
GH evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Derfor bør du regelmæssigt tjekke vores privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

 

Spørgsmål – svar

Hvorfor lukker i højskolen nu?
Myndighederne i Tanzania har informeret os om, at alle skoler og kostskoler skal lukke i 30 dage. Derfor kan vi ikke holde skolen åben.

Hvordan er situationen på Zanzibar?
Zanzibar har i skrivende stund nogle ganske få tilfælde af corona, men øen fungerer normalt og alt er roligt. På skolen er forholdene normale og trygge. Vi har adgang til kompetent lægehjælp, gode fødevarer og har vores eget område, hvor vi kan skabe vores eget lille, afgrænsede samfund, hvis det bliver nødvendigt. Tanzania indfører dog restriktioner, heriblandt nedlukning af skoler og kostskoler. Derfor er vi tvunget til at lukke højskolen.

Hvordan skal vi komme hjem?
Desværre har det ikke været muligt for elevernes rejsebureauer at hjælpe med ombookning af fly i den nuværende situation. Højskolen sørger derfor helt ekstra-ordinært i samarbejde med elevernes rejseforsikringsselskaber og i tæt dialog med Udenrigsministeriet for at hente eleverne sikkert hjem.

Skolens bestyrelse arbejder på højtryk for at sikre løsningen og vil informere om transporten snarest.

Kan vi være sikre på, at vi ikke bliver efterladt?
Ja, alle får tilbudt hjemtransport, men vi kan ikke tvinge eleverne til at tage med, da de alle er myndige og rejser på egne billetter.

Er vi som elever tvunget til at rejse til Danmark?
Nej, teknisk og juridisk er ingen elev tvunget til at tage hjem. Men skolen lukker senest den 27/3, og vi anbefaler på det kraftigste, at alle elever følger Udenrigsministeriets anbefalinger om at tage til Danmark.

Dækker vores rejseforsikring hjemrejsen?
Som udgangspunkt, ja. Vi opfordrer dog alle elever til at kontakte deres eget forsikringsselskab og afklare, hvordan deres dækning er. Betingelserne hos flere selskaber skifter i takt med situationen, så det er vigtigt, at man selv tager kontakt og holder sig orienteret via selskabernes hjemmeside.

Dækker vores rejseforsikring fortsat, hvis vi bliver på Zanzibar?
Det ved vi ikke – og vi fraråder alle at blive alene tilbage på Zanzibar. Vi opfordrer alle elever til at kontakte deres eget forsikringsselskab og afklare, hvordan deres dækning er. Betingelserne hos flere selskaber skifter i takt med situationen, så det er vigtigt, at man selv tager kontakt og holder sig orienteret via selskabernes hjemmeside.

Får vi penge tilbage for opholdet?
Selvom der er tale om en såkaldt force majure-situation, altså en ekstra-ordinær situation, hvor skolen ikke har kunne forudse eller kontrollere begivenhedernes gang, er det højskolens intention at kompensere eleverne på den ene eller andet måde pr. kulance. Vi kan dog endnu ikke sige hvor meget eller hvordan, men vi vil kompensere så godt, vi kan.

Kan vi komme hjem fra Zanzibar, hvis vi ikke rejser hjem nu?
Den internationale flytrafik og store dele af verden lukker hurtigt ned i disse dage. Derfor anbefaler vi kraftigt, at eleverne benytter muligheden for at komme med det fly, skolen sender til Zanzibar.

Er vi sikre på Zanzibar, til vi kan komme hjem?
Ja, situationen på Zanzibar er endnu normal. Som alle andre steder i verden taler de lokale naturligvis om virussen med en vis nervøsitet. Der har også været enkelte kommentarer, fordi det ofte er turister, der bringer Corona ind i et land. Men vores omdømme på Zanzibar er rigtig godt, og vi kender den lokale høvding, politiet og myndighederne godt. Så stemningen omkring højskolen er fortsat meget positivt.