Skip to main content

Generelle Betingelser for ophold over 3 måneder

Opdateret 27.02.23

OM ZANZIBAR HØJSKOLEN V/ GLOBAL HØJSKOLE APS

Zanzibar Højskolen er en skandinavisk højskole beliggende på tropeøen Zanzibar, ud fra Tanzanias østkyst. Zanzibar Højskolen tager afsæt i den danske højskoleånd og har eksisteret siden 2004. Zanzibar Højskolens fokus er dannelse, socialt samvær og samfundskritisk tænkning. 

Helt konkret søger vi at skabe indsigt og udsyn ved at lade mødet mellem den skandinaviske og tanzaniske kultur danne afsæt for selvrefleksion, kritiske diskussioner og erfaringsudveksling. Zanzibar Højskolen er samtidig rammen for hyggeligt, afvekslende valgfagsundervisning og sjove stunder, hvor venskaber på tværs af kulturer mødes. 

Vi har i samspil med lokale fra øen, etableret en højskole som byder på spændende og nytænkende undervisning i hovedfag som selvindsigt, kulturforståelse, og miljøkendskab, sport og swahili m.m. Som bifag undervises der i projektarbejde, og som fritidsaktivitet kan man tilkøbe forskellige watersports, udflugter m.m. Eleverne er aktive deltagere i ét til flere frivillige samarbejdsprojekter med de lokale beboere. Her er de bl.a. – via en fælles donation – med til at skabe diverse udviklingsprojekter i lokalsamfundet. I midten af forløbet har deltagerne mulighed for at deltage i en 12-dages adventure-tur, hvor Zanzibar Højskolen tager på eventyr i Tanzania. 

Zanzibar Højskolens hovedformål er at skabe gensidig globaliserede dannelsesprocesser mellem skandinaverne og andre kulturer i verden. Dette ud fra en ideologi der bygger på at være med til at skabe mere bevidste og oplyste verdensborgere. 

Global Højskole ApS udfører ideologien ved at tilbyde højskoleophold af kortere og længere varighed i udlandet. Her bliver samspillet med de lokale implementeret med de danske højskoleværdier, hvor folkelig oplysning, demokratisk dannelse og livsoplysning er omdrejningspunktet. 

Global Højskole ApS har et fantastisk samarbejde med det veletablerede danske rejsebureau, Unitas Rejser A/S. De fungerer som Global Højskole ApS’ rejseudbyder og står for at give gode billetter til Global Højskole ApS’ destinationer, og samtidig sikrer de, at elever på Zanzibar Højskolen har en professionel rejsepartner, samt bedre vilkår i samarbejde med Gouda Rejseforsikring. 

 

BETINGELSER VED LÆNGERE OPHOLD OVER 3 MÅNEDER.

Vores lange ophold er ikke omfattet af Lov om Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt Rejsegaranti-fondsloven, jf. Rejsegarantifondens og Pakkerejseankenævnets praksis, da de overstiger 3 måneder. Det er almindelige aftalevilkår der er gældende. Vi kan i stedet og i samarbejde med Gouda Rejseforsikring tilbyde en frivillig og gratis tillægsdækning, så du før og under din rejse til Zanzibar Højskolen er bedst muligt dækket ind. I nedenstående dækningsoversigt kan du se hvad vi dækker, samt forskellen mellem at gøre brug af Gouda rejseforsikring VS anden forsikring.

Krav for denne dækning er

 • Du skal tegne din rejseforsikring hos Gouda Rejseforsikring via os på nedenstående link senest 30 dage før afrejse.

Rejseforsikring Gouda DK 

Rejseforsikring Gouda NO

Rejseforsikring Gouda SE

Obs. Ovenstående 3 link er agentlink, som sikrer dig at Gouda ved at du rejser gennem os, så anvend venligst disse specifikke links.

MULIGHED FOR AFLYSNING FØR AFREJSE, VED SKIFT AF INDREJSEKATEGORIFARVE

Det er muligt at afmelde sig inden afrejse, ved skift fra indrejsekategori gult/ grønt til hhv. orange eller rødt jf. udenrigsministeriets (UM) rejsevejledning for Tanzania. 

 • Kategorien orange indebærer, at “man fraråder alle ikke-nødvendige rejser”. Med det, menes der turistrejser, hvilket vores højskoleophold ikke er. Vi er at betragte, som fastboende på skoleophold i Tanzania, over en længere periode. 

Ved skift fra grønt/ gult til orange aflyser vi ikke vores ophold. Dette er samtidigt din garanti for at kunne have ro i maven i forhold til, at dit højskoleophold virkeliggøres og ikke aflyses grundet skift i farve til orange. Vælger du at afmelde dig før afgang grundet skift til orange, vil du blive refunderet 60% af opholdets pris.

 • Skulle det skifte fra Grønt/ Gult/ Orange til rødt før afrejse, vil vi ud fra vores tidligere observeringer, sparing med ambassade samt vores danske læge på Zanzibar, med størst sandsynlighed stadig kunne rejse. 

Her laver vi en vurdering på, hvorvidt vi mener Tanzania er gjort rødt for at ”passe på at smitte kommer til Danmark” eller om det skyldes en ”væsentlig forværring af sikkerheden på Zanzibar”. Ved sidst nævnte scenarie, vil Højskolen ved efterfølgende gensidig accept med eleven, kunne udskyde afrejse i op til 2-3 mdr.

 • Ved skift fra grønt/ gult/ orange til rødt ved afrejse, eller skoleopholdets ikke kan gennemføres på anden vis, vil du have ret til refundering jf. Højskolens refusionsmodel, hvis du ikke ønsker at deltage eller udskyde dit ophold.
 • Hvis vi mod forventning skulle komme ud for at UM’s farve for udrejse skulle blive/ være rød inden afrejse, vil vi inden for de sidste 14 dage op til afgang vurdere sandsynligheden for at der også vil være rødt på afrejsedagen og i så fald refundere jf. refusionsmodellen.

Nedenstående skema giver dig et kort overblik over, hvordan du er dækket før afrejse, når du rejser med os og har valgt Gouda som din rejseforsikring, imod hvis du vælger din egen forsikring:

EMNE

GÆLDENDE BETINGELSER VED KØB AF GOUDA FORSIKRING

GÆLDENDE BETINGELSER UDEN KØB AF GOUDA FORSIKRING

Grønt/ gult/ ved bestilling 

=> Det skifter til orange (fraråder alle ikke-nødvendige rejser (ment som turistrejser))

 • Vores Højskoleophold er ikke underlagt kategorien turistrejser og derfor rejser vi som planlagt
 • Vælger du at afmelde ved orange refunderes 60% af opholdets pris
 • Ingen refusion 

Grønt/ gult/ orange ved bestilling 

=> Det skifter til rød (fraråder alle rejser)

 • Du har ret til at afmelde 
 • Ved afmelding refunderes fra 90% til 80% af rejsens pris jf. refusionsmodel
 • Ingen refusion 

MULIGHEDEDER, SAMT DÆKNING I TILFÆLDE AF NØDVENDIG AFBRYDELSE AF OPHOLDET

Efter der på alle områder er faldet mere ro over Covid situationen, samt håndteringen af denne på verdensplan, forventer vi på ingen måde, at det skulle blive nødvendigt at afbryde opholdet på Zanzibar. Alle vores elever er vaccineret og uden for højrisikogruppe, vi har vores egen danske læge på Zanzibar, og vi har ikke mindst opbygget et solidt netværk med myndighederne på Zanzibar siden 2004. Derudover har vi et rigtig godt beredskab og erfaring til at kunne håndtere mulige krisesituationer på stedet.

Skulle situationen mod forventning opstå, at vi bliver nødt til at afbryde opholdet, er vores udgangspunkt altid, at ingen skal strande på Zanzibar, og vi altid skal kunne komme hjem. 

I et sådant tilfælde vil vi om-booke vores hjemrejse og flyve hjem på vores eksisterende billetter. 

Skulle en akutsituation kræve det, og det ikke er muligt at om-booke vores eksisterende billetter, vil vi gøre alt i vores magt, for i stedet at skaffe et charterfly og hente vores elever hjem (sidst nævnte er absolut sidste mulighed, og kun hvis alt andet ikke er muligt). Ved en sådan nødssituation vil det alt efter indrejsekategorifarve* muligvis indebære en egenbetaling på mellem 10.000 – 13.000 DKK. 

Eleven indvilliger i disse vilkår ved accept af Zanzibar Højskolen v/ Global Højskoles betingelser.

*

 • Er det grønt/ gul indrejsekategorifarve ved afrejse og du har valgt forsikring gennem vores Gouda link, vil udgifter til evakuering være dækket af forsikringen.
 • Er det orange/ rød indrejsekategorifarve ved afrejse vil udgifter til evakuering være egenbetaling.
 • Uanset farve ved indrejse vil du blive refunderet jf. Zanzibar Højskolens refusionsmodel, såfremt forsikring er tegnet gennem vores Gouda link.

Nedenstående skema giver dig et kort overblik over, hvordan du er dækket efter afrejse, når du rejser med os og har valgt Gouda som din rejseforsikring, imod hvis du vælger din egen forsikring:

EMNE

GÆLDENDE BETINGELSER VED KØB AF GOUDA FORSIKRING

GÆLDENDE BETINGELSER UDEN KØB AF GOUDA FORSIKRING

Grønt/ Gult ved afrejse:

Evakuering, kun hvis danske UM / sundhedsmyndigheder siger ”kom hjem”

 • Omkostninger til ny hjemrejse er dækket.
 • Refusion jf. refusionsmodel
 • Rejseforsikring bør dække evakuering. 
 • Ingen refusion 

Orange/ Rødt ved afrejse:

Evakuering, kun hvis danske UM / sundhedsmyndigheder siger ”kom hjem”

 • Omkostninger til ny hjemrejse er ikke dækket
 • Refusion jf. refusionsmodel
 • Vi påregner at det vil være muligt at ombooke eksisterende hjemrejse-billet. Er dette ikke muligt, forventes en egenbetaling på 10.000-13.000 DKK til evakueringsfly
 • Fortsat sygdomsdækning i Goudas Rejseforsikring
 • Omkostninger til ny hjemrejse er ikke dækket
 • Ingen refusion 
 • Vi påregner at det vil være muligt at ombooke eksisterende hjemrejse-billet. Er dette ikke muligt, forventes en egenbetaling på 10.000-13.000 DKK til evakueringsfly 
 • Sygdomsdækning jf. egen forsikring

ZANZIBAR HØJSKOLENS REFUSIONSMODEL 

Vi handler vi ud fra grundholdningen om, at vi ikke skal tjene penge på noget, der ikke er blevet til noget, men at vi er nødt til at have et overlevelsesbudget til rådighed, hvis uheldet mod forventning skulle forekomme og vi må afbryde før tid. Det betyder, at alt, hvad der ikke er brugt til f.eks. flybilletter og umiddelbare opstartsudgifter af højskolen, gøres op og fordeles ligeligt ud pr. elev. Til dette har vi udarbejdet en refusionsoversigt over, hvad vi forventer at kunne betale tilbage i % i forhold til din aktuelle betaling. Det er vigtigt at understrege, at kompenseringen er pr. kulance (dvs. at tilbagebetalingen ikke refererer til et lovkrav, men er noget, vi ønsker at gøre). Derudover er refusionen sammensat ud fra et så tilnærmelsesvist budget, som muligt. Skulle vi være så uheldige at måtte afbryde opholdet eller aflyse før tid, vil det præcise beløb blive udregnet umiddelbart efter, og tilbagebetalt til din konto eller som tilgodebevis alt efter dit ønske. 

Mulig refusionsoversigt

Ved evt. afbrydelse af forløb, jf. beskrevne rammer for mulig refusion 

Tilbagebetaling i %

Før afrejse (flybillet ikke udstedt) 

90 %

Før afrejse (flybillet udstedt) 

80 %

1 uge inde i forløb

60 %

2 uger inde i forløb

55 %

3 uger inde i forløb

52 %

4 uger inde i forløb

49 %

5 uger inde i forløb (udlæg adventuretur)

37 %

6 uger inde i forløb (adventure tur)

34 %

7 uger inde i forløb

30 %

8 uger inde i forløb

27 %

9 uger inde i forløb

24 %

10 uger inde i forløb

20 %

11 uger inde i forløb

17 %

12 uger inde i forløb

14 %

13 uger inde i forløb

11 %

14 uger inde i forløb

7 %

Herefter ikke yderligere refundering

0 %

Obs. 

I det tilbud du får tilsendt fra Zanzibar Højskolen v/ Global Højskole ApS, vil også kunne se denne planlagte refusion. Det er altid refusionsoversigten fra dit aktuelle tilsendte tilbud, vi vil tage udgangspunkt fra, hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at refundere. 

ANSØGNING OG BETALINGSBETINGELSER

ANSØGNING

 • Ansøgningen er gratis og uforpligtende 
 • Du ansøger her 

PERSONLIG SAMTALE OG ENDELIG PLADSRESERVATION

 • Kort tid efter din ansøgning er modtaget, kontakter vi dig og vi tager en afstemningssamtale, hvor vi kan høre mere om dig og hvor vi kan klæde dig godt på til at komme til Tanzania. 
 • Godkendes din ansøgning, er næste skridt, at vi udsender et tilbud på mail på opholdet. Dette tilbud udgør pris, afrejsedato, indhold og betingelser og accept af dette skal bekræftes på mail for at være gældende.
 • Din plads på holdet er først endelig efter accept af tilbud, samt betaling af reservationsgebyr 

BETALINGSBETINGELSER FOR OPHOLD OVER 3 MÅNEDER

 • Betaling af reservationsgebyr på 8000 DKK, sikrer dig en endelige plads på holdet. Betalingen er en del af den samlede pris og skal ske senest 10 dage efter at du har modtaget faktura fra os (der kan gå op til 5 hverdage, før du modtager faktura fra os).
 • Resterende betaling for opholdet, deles op over to rater: 

Rate 1. betales senest 4 mdr. (124 dage) før planlagte afrejsedato jf. anførte afgangstidspunkt i tilbuddet.

Rate 2. betales senest 2 mdr. (64 dage) før planlagte afrejsedato jf. anførte afgangstidspunkt i tilbuddet.

 • Ansøger man efter 124 dage, men inden 64 dage før planlagte afrejsedato jf. hjemmeside, betales rate 1. sammen med reservationsgebyret.
 • Ansøger man efter 64 dage, før planlagte afrejsedato jf. hjemmeside, betales det totale beløb umiddelbart efter accept af plads.
 • Modtages betaling af reservationsgebyr eller endelig betaling ikke rettidigt, vil man blive overført til venteliste og pladsen vil blive frigivet til anden side.

BETALINGSPROCEDURE FOR VENTELISTE

 • Står du på venteliste og får tilbudt plads på holdet, skal du betale inden for 2 arbejdsdage, for at sikre dig pladsen.

EVT. PRISSTIGNING

Det er i højskolens økonomiske etik at eleven skal have så meget som muligt i en samlet pakke og at vi gør alt for at undgå prisstigninger. Men med mulighed for tilmelding til vores hold mere end to år i forvejen og med ustabile inflationstider, er vi nødt til at tage forbehold for uforudsigelige prisstigninger. 

Nedenstående er derfor gældende:

 • Ved ændringer i rejsens pris underretter rejsearrangøren den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 4% af den samlede pris. Hvis forhøjelsen er mere end 4 % af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen.

AFLYSNING ELLER ANDEN AFRBYDELSE AF OPHOLDET

AFLYSNING FRA DELTAGER FØR OPHOLDET

Vores deltagere på Zanzibar Højskolen har brug for god tid til økonomisk og logistisk planlægning og kan ikke blot springe til med kort varsel. Vi skal derfor sikre os at andre kan nå at få pladsen i god tid.

Vores aflysningsbetingelser er som gældende:

 • Ved afbestilling senest 184 dage før anførte afgangstidspunkt i tilbuddet, refunderer rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af administrationsgebyr på 500 DKK.
 • Ved afbestilling senere end 184 dage og senest 124 dage før anførte afgangstidspunkt i accepterede tilbud, tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af pladsreservationsgebyret på 8.000 DKK.
 • Ved afbestilling senere end 124 dage før og senest 64 dage før anførte afgangstidspunkt i accepterede tilbud, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50 pct. af rejsens totale pris. 
 • Sker afbestilling senere end 64 dage før anførte afgangstidspunkt i accepterede tilbud, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.
 • Ved deltagere over 83 elever, vil det det være muligt at overdrage rejsen til en anden person på venteliste mod et gebyr på 500 DKK, samt eventuelle omkostninger, rejsearrangøren måtte blive pålagt af rejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

AFRBYDELSE AF OPHOLD FRA ELEVENS SIDE ELLER BORTVISNING 

I tilfælde af at eleven afbryder opholdet eller bliver bortvist forårsaget af brud på Højskolens ordensbetingelser, vil der som udgangspunkt ikke være nogen refundering fra Zanzibar Højskolens v/ Global Højskoles side. Dog har Højskolen en økonomisk etik, hvor vi ikke ønsker at profitere på sparede udgifter, hvorfor vi per kulance og alt efter årsag til afbrydelse, er indstillet på at lave en refundering for disse. Dette skal dog ses i en økonomisk forståelsesramme, hvor tabte indtægter opvejes mod sparede udgifter. Der vil ligeledes blive lavet en individuel vurdering ift. årsagen for afbrydelsen. 

PROCEDURE FOR BORTVISNING 

I tilfælde af overtrædelse af Zanzibar Højskolens ordensbestemmelser er det lærerteamet, der først vurderer, hvornår en advarsel skal gives eller en evt. bortvisning er berettiget. Lærerteamet består altid af mindst fem personer. Herefter kontaktes Zanzibar Højskolens ledelse. 

Zanzibar Højskolens normale procedure er en mundtlig advarsel, hvor en ønsket adfærdsændring præciseres. Sker der ingen ændring herefter, vil der blive givet en skriftlig advarsel. 

NB. I visse tilfælde kan en forseelse være af så grov karakter, at en direkte hjemsendelse vil finde sted.

AFRBYDELSE AF OPHOLD GRUNDET SYGDOM

Er der tale om sygdom eller andet der er årsag til afbrydelsen, vil det være elevens rejseforsikringen som evt. ville kunne dække. Her vil du skulle rådføre dig ved din rejseforsikring.

MULIGHED FOR AFLYSNING FØR AFREJSE, VED SKIFT AF INDREJSEKATEGORIFARVE 

Læs ”Betingelser ved længere ophold over 3 måneder” ovenstående.

MULIGHEDEDER, SAMT DÆKNING I TILFÆLDE AF NØDVENDIG AFBRYDELSE AF OPHOLDET

Læs ”Betingelser ved længere ophold over 3 måneder” ovenstående.

FORSIKRING

REJSEFORSIKRING

På dine vegne går vi med livrem og seler. Derfor er det et krav, at du har en rejseforsikring for at rejse med Global Højskole ApS og Unitas Rejser A/S.

Vi anbefaler på det kraftigste at du tegner rejseforsikringen på ophold over 3 måneder for hele perioden hos Gouda Rejseforsikring. Zanzibar Højskolen har igennem mange år fået en fantastisk service fra Gouda Rejseforsikring, men vigtigst af alt har rejseudbyder Unitas Rejser A/S tegnet en særaftale hos Gouda Rejseforsikring, der indebærer, at du vil være sikret som beskrevet under ”Betingelser længere ophold”, hvori du har dækning hvis Udenrigsministeriets rejsevejledninger for Tanzania bliver rød (fraråder alle rejser inkl. erhvervsrejser), evakuering samt delvis kompensation ved afbrudt ophold. For at få denne dækning skal du tegne din rejseforsikring ved Gouda Rejseforsikring via nedenstående link.  

Nedenstående link er Specifikke agentlink som sikrer at Gouda ved at du rejser med os:

Rejseforsikring Gouda DK

Rejseforsikring Gouda NO

Rejseforsikring Gouda SE

AFBESTILLINGSFORSIKRING 

Vi anbefaler alle elever at tegne en Sygdoms og Afbestillingsforsikring hos Gouda Rejseforsikring, men dette er i modsætning til rejseforsikringen, ikke et krav.

Nedenstående link er Specifikke agentlink som sikrer at Gouda ved du rejser med os:

Afbestillingsforsikring Gouda DK

Afbestillingsforsikring Gouda NO

Afbestillingsforsikring Gouda SE

NB. Husk det er vigtigt, at du tegner denne forsikring samtidig med, at du tilmelder dig endeligt.

INDBOFORSIKRING

Det er desværre ikke muligt at lave en holdbar løsning for indboforsikring på Zanzibar. Derfor er al opbevaring af værdigenstande på Zanzibar Højskolens område på eget ansvar og hører under egen forsikring. 

PAS OG VISUM

Uafhængigt at dit statsborgerskab, er det et krav for opnåelse af visum: Pas skal være gyldig minimum 6 måneder efter hjemrejsedato. Som udgangspunkt skal der søges visum 2 mdr. før afrejse. Zanzibar Højskolen er ansvarlig for at sende dine udfyldte dokumenter til Zanzibar. Zanzibar Højskolen skal derfor modtage disse senest 2 mdr. før. Du vil ved afrejse modtage dit visum, som du skal medbringe til Zanzibar. I lufthavnen på Zanzibar skal du medbringe 50 USD i kontanter, efter ønske fra immigrationsmyndighederne på Zanzibar. Ligeledes skal du yderligere medbringe 250 USD i kontanter, som skal afleveres til skolelederen, når du er ankommet til Zanzibar Højskolen. Tilmelder du dig inden for 2 mdr. før afrejse, vil vi sætte processen i gang hurtigst muligt, og da kan vi ikke forvente, at dit visum vil nå at blive klart. Her vil du modtage det på Zanzibar, så snart det er klart. Du kan altså godt ankomme på et turistvisum du laver i lufthavnen.

VACCINATIONER

Zanzibar Højskolen har et samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS), som tilbyder alle rejsende på Zanzibar Højskolen og deres pårørende op til 20% rabat på alle vaccinationer. 

I forhold til Covid vaccine, kræver Højskolen at man skal være færdigvaccineret ud fra givne og mulige anbefalinger på bestillingstidspunktet for rejsen. Vi tillader i visse tilfælde dispensation for disse regler, hvis eks. en evt. booster shot ikke kan nås inden afrejse. Evt. krav fra de lokale myndigheder på Zanzibar eller i Tanzania, om færdigvaccine inkl. booster eller andre indrejserestriktioner, påhviler det den rejsende at kunne indfri. I tilfælde hvor den rejsende ikke kan indfri disse restriktioner giver det ikke adgang til vederlagsfri afbestilling. 

VED SYGDOM

Hvis man bliver syg, mens man er elev på Zanzibar Højskolen, har vi Zanzibar Højskolen en sygepasser ordning. Her passer hvert værelse på hinanden og sørger for, at der bringes mad til den syge, hvis der er behov for dette. Vi anbefaler, at du søger læge ved behov, eller hvis du er syg i mere end 2 dage. 

Skal du blot til lægen kan du lave en aftale med vores danske læge Henrik på ZanAid Clinic, enten via fysisk eller telefonisk konsultation (ZanAid Clinic v/ Doktor Henrik Tlf. +255777777112). Adressen på ZanAid: 60 Chukwani Road, Stone Town, Zanzibar. 

Hvis man skal til lægen eller på hospitalet, anbefaler vi, at man tager til Tasakhtaa Global Hospital i Stone Town (Tasakhtaa Global Hospital, Vuga Street, Zanzibar – +255242232341). Her vil der oftest være en venlig sjæl, enten en ven eller en af dine værelseskammerater, der vil tage med dig, så du ikke skal tage alene ind til storbyen. 

400 meter fra Højskolen i Paje ligger et lille hospital, MedExpress Hospital, som man kan henvende sig ved med mindre skader eller lignende.

Ved både større og mindre sygdom er det normalt, at man betaler på Zanzibar, hvorefter pengene refunderes af rejseforsikringen. Derfor skal du gemme dine kvitteringer, så du har dokumentation på dit hospitalsbesøg.

I forhold til undervisningen og sygdom, kontakter man selv den pågældende lærer, hvis man er for syg til at deltage i dagens undervisning. Er man for dårlig til at komme ud af sengen, kan man som plan B, få en værelseskammerat til at videregive en meddelelse. 

Frygten for sygdom er oftest det, som folk er mest urolige for, når de rejser ud i verden.

Med Gouda Rejseforsikring har du fri adgang via appen EYR, til online lægekonsultationer med skandinaviske læger. 

Her kan du høre tidligere elever fortælle om deres oplevelse med sygdom på Zanzibar Højskolen

ZANZIBAR HØJSKOLENS UDVIDEDE ORDENSBESTEMMELSER 

Ud over vores almindelige betingelser, har Zanzibar Højskolen yderligere ordensbestemmelser. Dette skyldes, at vi har et stort ansvar for hinanden, og for den kultur vi befinder os i. Vi skal værne om vores renommé i lokalbefolkningen, hvis børn vi f.eks. ofte underviser i skoler m.m. Vi skal ligeledes sikre os, at alle elever føler sig trygge, og at fællesskabets interesser vejer mere end enkelte individers behov. Zanzibar Højskolens regler, rammer og guidelines er alle udviklet i samarbejde med elever, lokalbefolkningen samt det lokale personale. Alt sammen med det ovenstående formål at sikre bedste gensidige fællesskab på Zanzibar Højskolen.  

ZANZIBAR HØJSKOLENS OVERORDNEDE REGLER 

 • Zanzibar Højskolen tager stærkt afstand fra fysisk og psykisk vold, tyveri samt brug af euforiserende stoffer. Ved sådanne tilfælde vil forløbet uden advarsel blive afbrudt med den enkelte, og der gives ingen refundering. 
 • I tilfælde af grov krænkelse (se Zanzibar Højskolens krænkelsespolitik her), eller gentagelser af mange mindre krænkelser, herunder kulturelle krænkelser* af den lokale befolkning, forbeholder Zanzibar Højskolen sig ligeledes retten til at afbryde opholdet for den enkelte kursist. I et sådan tilfælde vil der ligeledes ikke gives nogen refundering. 

*Når du ankommer til Zanzibar Højskolen, vil alle elever få en uddybende forklaring om alt dette. Derfor skal du ikke være bekymret for, om du vil udføre en kulturel krænkelse, uden at være klar over dette.

 • Det forventes, at du som elev på Zanzibar Højskolen og Hands on Zanzibar er aktivt deltagende. Vi forbeholder os ret til at ekskludere en elev fra Zanzibar Højskolen, hvis han eller hun har et meget højt fravær eller på anden måde er obstruerende for undervisningen eller fællesskabets sammenhold og synergi. 
 • Skulle man mod forventning gå hen og blive længerevarende syg på skolen, eller komme ud for særlig alvorlig sygdom eller skade, forbeholder Zanzibar Højskolen sig retten til at afbryde opholdet hos den enkelte elev. Dette vil kun være sig gældende I tilfælde, hvor vi ikke finder det ansvarligt at have eleven på højskolen, men vurderer at den sygdomsramte har behov for professionel hjælp uden for vores rammer. Her vil vi sammen med vores danske læge på Zanzibar lave en vurdering af, hvorledes vi finder det ansvarligt overfor den sygdomsramte elev at fortsætte. I denne vurdering ses der også på, i hvilket omfang dennes sygdom evt. er obstruerende for andre elever og ansattes trivsel på skolen. 

ALKOHOLPOLITIK OG REGLER FOR DETTE

 • Ingen drukspil (dette har vi efter erfaring besluttet os for, da drukspil ofte medfører, at alkoholindtaget bliver for højt).
 • Ingen indtag af shots i højskolens bar
 • Ingen alkohol på værelserne 
 • Alkoholindtag: Drik ikke for meget, dvs. vær altid klar nok til at kunne træffe fornuftige og sikre beslutninger. Vi er i et fremmed land med en fremmed kultur, og derfor er det ikke smart at være alt for påvirket af alkohol. 
 • Søndag-torsdag må du gerne drikke en øl/et glas vin eller to i hverdagene, hvis det foregår moderat (ingen synlig beruselse)
 • Fredag-lørdag er der ikke noget maks. antal genstande, men man må ikke være synlig beruset i en sådan grad, at man ikke kan tale rent, gå lige eller på nogen anden måde virker til, at man ikke kan tage vare på sig selv eller andres sikkerhed. 

ANDRE REGLER GÆLDENDE PÅ HØJSKOLEN

 • Af brand og sikkerhedsmæssige årsager er det et krav at man skriver sig ind og ud når man forlader Zanzibar Højskolen
 • Det er et krav at være hjemme på Zanzibar Højskolen før kl. 00.00 i hverdagene (søn-tor)
 • Det anbefales jf. vores guidelines at være hjemme før kl. 02.00 i weekenderne (fre-lør)
 • Når du går ud og kommer hjem, skal du ind- og udskrive dig ved vagten og derefter gå i seng; ikke sidde oppe og snakke m.m. på Zanzibar Højskolens område. Dette er af respekt for andre elever på Zanzibar Højskolen, der måske har valgt at gå tidligere i seng. Højskoleånd betyder, at man kan sætte egne behov til side og respekterer sine højskolevenner 
 • Der skal være ro på Zanzibar Højskolen i hverdagene kl. 22:00 og i weekenden kl. 24:00

GUIDELINES FOR SIKKERHED

Udover ovenstående regler, har Zanzibar Højskolen også formuleret en række guidelines, der både tager hensyn til den lokale kultur og til din egen sikkerhed:

 • Tag ikke en dyr mobil, dankort/pung eller mange penge med i byen. Lad generelt være med at flashe dyr elektronik eller andre værdigenstande    
 • Modtag ikke drinks fra andre, hold øje med dit glas, og hold dig evt. til at drikke øl
 • Gå altid mindst tre-fire sammen efter mørkets frembrud
 • Bliv ikke alene tilbage på baren og gå ikke alene hjem fra baren
 • Drik vand i løbet af aftenen
 • Pas på hinanden og informer dine værelseskammerater, hvis du ikke sover hjemme
 • Lad vær med at ødelægge jeres ophold med for meget alkohol. Dans, hav det sjovt og pas på jer selv og ikke mindst hinanden! 

PROGRAMÆNDRING 

Der tages forbehold for ændringer i programmet, da der på Zanzibar kan forekomme forsinkelser og aflysninger. Lokale vejrforhold kan ligeledes medføre, at vi under opholdet er nødsaget til at ændre i programmet. 

Hvis der i lærerteamet opstår en længerevarende sygemelding, eller andet der ikke gør det muligt at underise, vil Zanzibar Højskolen gøre sit ypperste for at finde en vikar, som kan overtage og varetage undervisning. Vil dette ikke være muligt, kan der forekomme aflysninger i undervisningen. 

Zanzibar Højskolen er en dynamisk højskole, der løbende gør brug af gode idéer og tiltag fra elever. Derfor kan der forekomme ændringer fra opholdet bliver købt til det finder sted. Alt sammen for at give eleverne den bedst mulige oplevelse.

HELBREDSKRAV

Det er en forudsætning, at du er fysisk og psykisk sund og rask. Har du fysiske eller psykiske udfordringer af større eller mindre grad, er det vigtigt, at Zanzibar Højskolen oplyses om dette via e-mail inden afrejse. Hvis dette ikke overholdes, tager Zanzibar Højskolen forbehold for at dette i yderste konsekvens kan medføre hjemsendelse, hvis Zanzibar Højskolen forhindres i at udføre sit virke, eller at det på anden måde saboterer Zanzibar Højskolens synergi. I tilfælde af evt. fysiske eller psykiske lidelser er det vigtigt at Zanzibar Højskolen og eleven laver en fælles afstemning inden afrejse, således at vi undgår at det gensidigt bliver for stor en udfordring. Når dette er sagt, har Zanzibar Højskolen brede skuldre, og der skal som udgangspunkt være plads til alle. 

STANDARDER I TANZANIA VS. SKANDINAVIEN 

Vælger du at rejse til Zanzibar Højskolen, går vi ud fra, at du er indstillet på at møde Tanzania som Tanzania er. Der er gjort meget på Zanzibar Højskolen for at højne standarden i forhold til hygiejne, bad og toiletforhold mm. Højskolen har installeret vandrensningsfiltre på en af tilførslerne fra vandbrønden, der gør, at vi kan drikke vandet fra hanen i spisesalen. Resten af vandet på Zanzibar Højskolen er godkendt til opvask, bad og tandbørstning.

Vi er dog tvunget til at tage forbehold for, at vi ikke kan undgå Tanzanias uforudsigelighed, hvilket f.eks. kan betyde strømafbrydelser i kortere eller længere perioder, hvilket igen kan medføre en ikke-fuldt ud fungerende vandforsyning. Det er dog ikke af stor betydning for hverdagen, og vi ser i stedet på det som et kulturelt indblik i, hvor privilegerede vi egentlig er i vores vante hverdag i Skandinavien. 

BRUG AF LOKAL TRANSPORT

Der tages forbehold for, at Zanzibar Højskolen på udflugter og rejser bruger lokal transport, hvor standarden ikke altid er, som vi kender den i Skandinavien. Det vil oftest være på komforten, men i visse tilfælde også på sikkerhedsområdet, hvor kravene ikke er eller vægtes på samme måde som i Skandinavien. På vores større udflugter, lejer vi for det meste lokale transportmidler, da vi er en stor gruppe. Andre gange anvender vi den offentlige transport, hvilket er en uforglemmelig og sjov oplevelse, hvor man kan komme til at sidde ved siden af høns i bur eller venlige og flinke lokale. Hver en lille situation vil være en oplevelse på dit ophold i Afrika, og du vil senere hen i livet huske tilbage på denne tid, med et stort smil på læben, og taknemmelighed for at få dette med i dine livserfaringer, der er med til at forme dig som menneske. 

REJSEUGEN

I denne uge er det vores erfaring, at stort set alle elever vælger at rejse ud på egen hånd i rejseugen. Dog er det ikke noget vi tvinger igennem, og derfor er Zanzibar Højskolen også behjælpelig med at finde alternativ overnatning uden ekstra betaling, hvis man måtte ønske at blive i området. Det kan nemlig være tilfældet, at Zanzibar Højskolen bliver brugt til andre grupper i denne periode. Vi gør opmærksom på, at der ikke vil være noget fagligt undervisning i denne periode.

MÅLTIDER

På Zanzibar Højskolen serveres de fleste retter, som du kender fra Skandinavien, sammen med tilbehør fra det tanzaniske køkken. Retterne er udviklet sammen med danske kokke og der er fokus på, at maden smager godt, er sund og varierende.

Der er tre hovedmåltider samt frugt hver dag på Zanzibar Højskolen. Under udflugter sørger Zanzibar Højskolen også for frugt, eller et måltid, hvis I er afsted hen over frokost. På rejserne vil der ligeledes være mad inkluderet. Her kan det variere, hvornår på dagen det er muligt at spise, men det klarer Zanzibar Højskolen med højt humør. På individuelle ture, hvor du selv tager afsted i weekender eller på egen rejseuge, betaler du selv for dine måltider. Er du vegetar, skal du sige det til køkkenet, som vil sørge for vegetarmad til dig. 

ALLERGIER

Zanzibar Højskolen har altid formået at klare de fleste mad-allergier. Kontakt os på forhånd, hvis du har en eller flere mad-allergier. Du snakker også med køkkenet om det, når du befinder dig på Zanzibar. 

Hvis du ikke kan tåle gluten, kan være en god ide at have fx. lidt havregryn, pasta, kiks og knækbrød med selv. Hvis du ikke har plads til dette i din rygsæk, så kontakt os – vi kan muligvis være behjælpelige med at transportere det til Zanzibar.

I forhold til krydsterminering, så er det vigtigt at sige, at det ikke er danske standarder vi arbejder under, når der laves mad i køkkenet. Derfor er det ikke altid med 110% sikkerhed, at vi kan garantere, at der ikke kan ske en form for krydsterminering i køkkenet, men jeg ved at køkkenet gør alt for, at dette ikke sker.

Det forventes også, at man som elev bidrager til madlavningen, når man har madlavningstjansen. 

DRIKKEVAND

Zanzibar Højskolen gør brug af filtreret drikkevand. Her har vi specifikke vandhaner som man blot kan fylde sin vandflaske i. Vandet er af miljømæssige årsager ikke nedkølet, men som en del af de vestlige VS tanzaniske forhold, er det også en luksus man vænner sig til at være foruden. 

KLIMA

Klimaet på Zanzibar er tropisk, og derfor er der varmt på øen hele året rundt. Du kan forvente en gennemsnitlig dagstemperatur på mellem 25 – 30 grader og en gennemsnitlig nattemperatur på 20 – 25 grader. Årstiderne på Zanzibar er opdelt i lange, varme og tørre perioder, afbrudt af korte våde perioder. Fra oktober – december måned præget af korte byger, med en temperatur som ofte kommer op på de 30 grader, og høj luftfugtighed. Fra marts til maj falder der monsunregn, som er lange tunge regnskyl, som kan vare i op til flere dage. 

Modsat temperaturen på Zanzibar, kan den gennemsnitlige nattemperatur i Tanzania komme ned på omkring 13 grader. På vores adventure-tur vil turen hovedsageligt befinde sig i bjergene, hvor temperaturen derfor også vil være tilstrækkeligt køligere.  

PÅKLÆDNING

Når man befinder sig på Zanzibar Højskolens område samt nede ved stranden, skal man respektere, at man er i et andet land, som har en meget anderledes kultur fra vores. Det er tilladt at gå i sommertøj eller badetøj på stranden, dog må man ikke gå topløs som pige. Da en stor del af befolkningen har et lidt mere ”konservativt” syn på, hvordan man bør klæde sig i offentligheden, end hvad vi måske er vant til i Skandinavien, er der flere steder krav til påklædning, når man ikke befinder sig på Zanzibar Højskolen eller på stranden. For pigerne gælder det, at man skal dække skuldre og knæ. For drengene gælder det, at man ikke må have bar overkrop. Du vil ikke mærke stor påvirkning af dette, og det vil hurtigt falde dig naturligt at dække dine knæ og skuldre som pige, når du er uden for Zanzibar Højskolen. Kroppen vænner sig hurtigt til varmen og luftfugtigheden, så mere tøj vil hurtigt føles helt normalt. 

SIKKERHED

Zanzibar er en fantastisk ø, hvor gæstfriheden fra de lokale beboere blomstrer og smitter af på alle, så man står tilbage med glæde og følelsen af at føle sig velkommen. Alle hilser på alle, og når man har fået et lille ordforråd på Swahili, bliver det pludselig en del af hverdagen at smile til alle på sin vej, og hilse på gebrokkent Swahili. 

Zanzibar lever hovedsageligt af turister, og dem har de ingen intention om at skræmme væk. Desværre er fattigdom ofte forbundet med en stigning i visse former for kriminalitet, og der er visse forholdsregler at tage, når man rejser i Afrika og på Zanzibar. ”Do’s & Don’ts” bliver du sat ind i når du ankommer; men den sunde fornuft skal man selvfølgelig altid benytte sig af. Det er vigtigt, at man altid husker at passe på sig selv, og at man bevarer rationaliteten. Derudover skal man selvfølgelig respektere de lokale skikke og opføre sig anstændigt, som man jo skal, uanset hvor man rejser hen i verden. På Zanzibar Højskolens område er der altid vagter, der sørger for ro og orden om natten. Dog er det bare anderledes at rejse rundt i Afrika, end i Europa, hvor kultur og religion er anderledes, end hvad vi er vant til. 

I fritiden er det selvfølgelig tilladt selv at tage på udflugter, og tage ud og have det sjovt sammen. Her er det vigtigt at vide, at Zanzibar Højskolen ikke har ansvaret for dig. Zanzibar Højskolen betragter dig som et voksent menneske, der selv medbringer sund fornuft og dømmekraft, men både af hensyn til den lokale kultur og af hensyn til din egen sikkerhed, er der udarbejdet nogle guidelines, som du vil blive sat ind i på Zanzibar Højskolen. 

ØKONOMI PÅ ZANZIBAR

VALUTA

Den lokale valuta i Tanzania er tanzanianske shillings, som typisk bruges på restauranter, caféer, shopping etc. i landsbyer. Derudover kan man betale med USD. USD er dog typisk til de større betalinger; såsom ture, aktiviteter, overnatninger etc.  

I Stone Town findes der op til flere hæveautomater. Der findes enkelte hæveautomater i Paje, hvorfor det kan være en god idé at hæve i Stone Town. 

Derudover er det muligt at bruge visa kort på flere barer, restauranter, hoteller og i nogle butikker. Vi anbefaler, at man hjemmefra har 400 USD med, ud over det man skal betale til visa. 

DRIKKEPENGE

Som mange andre steder i verden, er det de ekstra drikkepenge, som gør en forskel for den enkelte på arbejdspladserne. Derfor bakker vi selvfølgelig op om dette, og det er også god skik, at I som elever giver et lille bidrag til de hårdtarbejdende ansatte i møder, når I besøger restauranter, kører med taxa, eller til jeres guides under adventure-turen. 

Som hovedregel gælder det, at hvis du er tilfreds med din oplevelse, eller med den mad du køber, så giver du typisk 10% i drikkepenge eller mere. Dette er ikke et krav, men det er er vigtigt at huske på, at vi er langt mere privilegerede end mange andre, og at en smule fra os, kan gøre en stor forskel hos andre. 

FORBRUGSKONTO

Det er meget normalt, at man bruger penge på Zanzibar Højskolen. Det værende sig til diverse ture og udflugter, snacks, sodavand m.m. For at undgå at du hele tiden skal gå rundt med en masse penge på lommen, har Zanzibar Højskolen et internt regnskabssystem, hvor man kan betale med sin underskrift i stedet. Dette interne regnskab kaldes for ”Forbrugskontoen”. Det er frivilligt, om du vil betale kontant eller benytte dig af forbrugskontoen, men stort set alle gør brug af sidstnævnte. Det er også muligt både før og under opholdet at overføre penge fra Skandinavien til denne forbrugskonto. 

BOLIGFORHOLD

Zanzibar Højskolen består af et stort område, som indeholder flere sammensatte matrikler og udeområder.

Her vil man som elev som udgangspunkt altid bo på hovedområdet i værelser med tre-seks personer (oftest fire). Cirka halvvejs i opholdet byttes der rundt på elevernes værelser, og hvem man bor sammen med. Dette sker bevidst for synergiens skyld. Sjældne gange kan det forekomme, at man for en kort periode må flytte lidt rundt for at få plads til eksterne grupper, som kommer på besøg på Zanzibar Højskolen. Det kan i yderst sjældne tilfælde ske, at der skal gøres brug af eksterne huse eller værelser, som ligger i kort afstand fra Zanzibar Højskolen. 

Det er i skolens ideologi, at du som elev skal opleve Tanzania på en så ”tilnærmelsesvis” autentisk måde, som det er muligt. Dette i en god kombination med vestlig standard. Vi gør ex. brug af lokale transportmidler, hvor du vil opleve en anden standard, end det du er vandt til. Vi lever heller ikke i overdådig luksus, men ligger i stedet mere vægt på den gode trivsel og samværet imellem os. I forhold til boligsituationen er det for eksempel ikke ualmindeligt, at der kan blive meget varmt på værelserne i de varmeste perioder, samt køligere i de koldere perioder. Her har vi for både miljøets samt autenticitetens skyld, valgt ikke at bruge aircondition, men i stedet tilbyde to ventilatorer på hvert værelse. Det vil med størst sandsynlighed give dig sved på panden, men det vil samtidigt også give en forståelse for det liv den almindelige tanzanier lever, og dermed også opbygge en mental robusthed hos dig (hvis de andre kan leve uden, så kan vi også – tilgang). Du skal forvente en tilpasningsperiode ift. at dele værelse med andre, men det er vores klare erfaring, at dette går stærkt.

Zanzibar Højskolen holder til på Zanzibar Adventure School (ZAS). Dette har Zanzibar Højskolen gjort siden 2004 og været rigtig glade for. Zanzibar Højskolen forbeholder sig dog retten til at ændre lokal skoleudbyder, hvis dette bliver nødvendigt, hvilket i så fald vil indebære, at Zanzibar Højskolen vil finde lignende faciliteter på Zanzibar til at facilitere dit højskoleophold.

KOMMUNIKATION OG ANSVAR

At tage på Højskole på et andet kontinent er et fantastisk eventyr, men også et eventyr der for alle parter kræver en høj grad af modenhed og ansvarsfølelse. Det er derfor et krav at man min. er 18 år før afrejse og dermed myndig. Det er også et krav, at det er dig selv, der fra start til slut, fører al kommunikation med Zanzibar Højskolen. Dette både af juridiske årsager (du er myndig, og vi må derfor ikke dele personlige detaljer om dig), men også af rent modenheds årsager, vi er nødt til at være sikker på, at du er i stand til at håndtere og lave egne beslutninger, ift. det forpligtende fællesskab, du skal ned og indgå i, samt være med til at skabe. 

Vi elsker, når vi er heldige at få besøg af pårørende på Zanzibar, og vi anbefaler selvfølgelig også, at du indsætter dine pårørende i din beslutning, samt inddrager dem i vedtægter og andet som måske kræver, at man holder tungen lige i munden. Men det er vigtigt for os at understrege, at vi ikke er en efterskole, hvor kommunikationen foregår mellem skole og forældre.

Det er derfor vigtigt at du som kommende elev, er klar til at tage ansvar for dig selv og for eventuelle udfordringer. Vi som højskole, understøtter dig gerne, hvis du føler behov for dette. Vi giver trygge rammer og nødvendige informationer, indsætter jer og gør jeg klar til at træde ind i en anden kultur. Men som udgangspunkt skal du kunne stå på egne ben, tilsvarende at du selv var ude på egen rejse 🙂

SAMTYKKEERKLÆRING TIL BRUG AF FOTO- OG VIDEOMATERIALE

Som elev på Zanzibar Højskolen, giver man tilladelse til, at fotos og videomateriale taget under opholdet på Zanzibar Højskolen, kan blive publiceret på sociale medier og indgå i markedsføringssammenhæng for Zanzibar Højskolen på digitale såvel som trykte medier. Vi har en høj etik om ikke-stødende materiale, når vi lægger indhold ud på vores hjemmeside, sociale medier m.m. Skulle det være tilfældet, at man finder noget af vores materiale stødende, er vi som udgangspunkt forstående overfor, at man ønsker at få det taget ned. 

KONTAKT ZANZIBAR HØJSKOLEN V /GLOBAL HØJSKOLE APS

Tilbud sendt via mail skal accepteres i samme tråd via admin@zanzibar-hojskolen.dk

Spørgsmål og andet bedes stilles til info@zanzibar-hojskolen.dk

Se mere under https://www.zanzibar-hojskolen.dk/kontakt/ på vores hjemmeside, hvor du også kan gøre brug af vores chat