Skip to main content

Volontør

Volontør underviser i Afrika

Undervis på lokale børnehjem

I dette fag skal vi helt elementært ud at lave frivilligt arbejde på en skole i Stone Town – Montessori Primary and Secondary School. Det gør vi med det formål at skabe kulturforståelse og relationer på tværs af landegrænser, der giver dig undervisningserfaring og et større engagement af globalt medborgerskab. Vi har forsøgt at skabe en platform, hvor du får dybere indblik i og en forståelse for en kultur og et samfund, gennem det menneskelige møde.

Et ligeværdigt samarbejde

Vi ønsker også at hjælpe til der hvor der er brug for det, og skabe et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem skolen Montessori og Højskolen. Når du tager ud og laver frivilligt arbejde, er det vigtigt for os, at det foregår på en respektfuld og ansvarlig måde, hvilket du også bliver klædt på til som en del af undervisningen.

Eksempler på indhold i undervisningen

Kulturudvekslende stunder

At deltage i frivilligt arbejde som en integreret del af dit højskoleophold på Zanzibar Højskolen, skaber en givende oplevelse af gensidig berigelse. Når du faciliterer undervisning i engelsk og matematik på lokale børnehjem, deltager du ikke kun som underviser, men som en ligeværdig del af et læringsfællesskab. Sammen med børnene skaber du en bro mellem kulturer, hvor viden og erfaringer udveksles på tværs. Dette frivillige arbejde styrker ikke blot dine undervisningsfærdigheder, men fremmer også en gensidig forståelse og respekt.

Det ene udelukker ikke det andet

Da alle vores linjefag repræsenterer en stor del af vores DNA, vil du stadig have en del af de resterende linjefag drysset ind som en del af dit ophold, selvom du vælger at fordybe dig i dette fag.

Volontør undersvier

100%

Idræt

20%

Hands On Zanzibar

35%

Se de andre linjefag…