Skip to main content

Undervisning

Byt klasseværelset ud med palmer og sandstrande

Oplevelsesbaseret undervisning

Det skal være spændende og praksisnært at lære noget nyt!

Vores mål med undervisningen på Zanzibar Højskolen er, at det skal være sjovt, inspirerende og relevant. Fagene vil primært tage udgangspunkt i, hvem du er, hvor vi er samt vores forskelligheder. Vi mener, at jo større engagement vi kan få ud af dig, jo højere faglig indsigt vil du opnå i det aktuelle område. Vi har derfor gjort os stor umage for at lave en alsidig undervisning, der byder på indsigtsrige øvelser, interessante debatter, tankevækkende film og spændende ekskursioner.

Hovedfag

Hovedfagene er de fag som vi har valgt til dig på forhånd. De er sat sammen med det formål, at skabe perspektiver og sætte refleksioner i gang, der skaber robusthed og ballast i dit liv fremover. Du vil derfor modtage ugentlig undervisning i alle nedenstående fag.

Swahili er det mest udbredte sprog i Østafrika og tales af over 60 millioner mennesker. Swahiliundervisningen er en del af alle vores kurser, da du på mange områder kommer til at indgå i forskellige sammenhænge med lokalbefolkningen. Her er det en stor fordel at kunne en smule swahili, og det er en fantastisk ”isbryder” til at møde mennesker. Du vil i undervisningen hurtigt komme til at lære en masse nyttige ord og sætninger, som du vil kunne bruge i dagligdagen. Du vil også hurtigt opleve, at kunne forstå brudstykker og sammenhænge i de lokales samtaler. Hvis du hænger i, kan du virkelig nå langt med sproget!

I faget selvindsigt vil du stifte bekendtskab med forskellige områder indenfor pædagogik, psykologi og kommunikation. Målet med selvindsigt er, at opnå bevidsthed om hvem man er, og hvorfor man er blevet som man er. Det handler om ens måde at agere på, både overfor sig selv og andre. Der arbejdes med bevidstgørelse af egne værdier og holdninger i forhold til den afrikanske kultur. Derudover ses der på, hvilke personlige egenskaber der er centrale i et moderne samfund samt hvilke kompetencer, som er vigtige for at håndtere de påvirkninger og valgmuligheder, vi udsættes for i hverdagen. Begrebet identitetsdannelse perspektiveres for at nuancere måden vi forstår verden på. I undervisningen inddrager vi emner som opvækst og socialisering, holdninger og værdier.

Hvad er kultur? Hvad betyder kultur, for den måde vi forstår verden på og agerer i den? Kulturbegrebet vil blive diskuteret, nuanceret og problematiseret med henblik på, at få dig til at overveje, hvad ”skandinavisk kultur” og ”afrikansk kultur” rummer. Vi vil også se på, hvilke implikationer det har, når særlige værdier og forestillinger forbindes med forskellige kulturer. Undervisningen sigter mod at give dig et bredt grundlag, hvorfra du kan diskutere og analysere emner som kultur, kulturmøder samt udviklings- og forandringsprocesser i Afrika. Undervisningen er først og fremmest tænkt, som en måde at give dig stof til at undre over aspekter som forskellighed, lighed og sammenhæng i forhold til kultur og kulturmøder.

I dette fag vil du lære om det miljø vi lever i, menneskelige instinkter, naturressourcer og aktuelle problemstillinger om menneskets brug af naturen. Vi diskuterer emner som naturbevaring, klimaforandringer og fødevareproduktion, herunder hvilken betydning det har for os og for Afrika. Vi skal se på, hvordan mennesket levede for 150.000 år siden på savannen i Østafrika, og hvordan vi stadig har instinkter derfra, der præger vores hverdag. Derudover vil du lære om dyre- og plantelivet i Tanzania. Faget vil tage udgangspunkt i det skønne miljø på Zanzibar og byder blandt andet på udflugter til koralrev, regnskov og lokalt landbrug.

 

Linjefag

Linjefaget, er et fordybelsesfag som du har to dage om ugen, hvilket gør faget til det du har flest timer om ugen. Her skal du vælge imellem fire forskellige linjer – Idræt, Musik, Lokale samarbejdsprojekter og Frivilligt arbejde.

Volontør Underviser

For dig der gerne vil arbejde med frivillig undervisning på lokale børnehjem.

Hands On Zanzibar

For dig der vil lave projekter i lokalmiljøet til gensidig gavn for alle.

Idræt

For dig der søger en idrætshøjskole med idræt og sundhed i udlandet.

Højskoleliv

En stor del af din uge rummer desuden en masse mindre undervisningsblokke med masser af højskoleånd, hvor hele skolen er samlet. Her er der stort fokus på fællesskabet, den sociale dynamik og brede, almene dannelse.

Sådan er dit højskoleophold nogenlunde fordelt

Vi har gjort os ekstremt umage for at dine 4 måneder i Afrika bliver så meningsfyldte og fulde af eventyr og personlig udvikling som muligt. Et skræddersyet design med masser af plads til indflydelse fra dig selv.

Højskoleliv

85%

Backpacking og udflugter

70%

Frivilligt arbejde

45%

Fagligt indhold

60%

Fritid

40%

Hop videre til…

FAQ’s vedrørende Undervisningen

Er der meget skolegang?

Et højskoleophold er ikke sammenligneligt med gymnasiet. Det er en livsinvestering i et unikt mix af eventyr, fællesskab og spændende udvikling. Ingen lektier eller prøver, men fokus på udforskning og samspil med lokalkulturen. Undervisningen er tilpasset omgivelserne og Zanzibars historie.

Hvor faglig dygtig skal jeg være for at kunne være med?

På Zanzibar Højskolen er det ikke en forudsætning at du er faglig stærk for at deltage. Vores skole er åben for alle og omfavner en debatorienteret undervisningsstil, der er både interessant og aktuel. Vores tilgang til uddannelse er inkluderende og opmuntrer alle studerende til at engagere sig aktivt. Her lægges vægten på deltagelse snarere end at have det eneste rigtige svar. 

Jeg er i tvivl om hvilket linjefag jeg skal vælge?

Du skal vælge linjefag baseret på det, du brænder mest for, da det er det område, du vil fordybe dig mest i. Hvis du for eksempel har valgt Idræt som linjefag, vil du deltage i diverse workshops uden for det fastlagte program med afsæt i de andre linjefag. Samtidig vil du også kunne deltage i de projekter, som Hands On Zanzibar-linjen står for, når disse afvikles i løbet af ugen. På volontørlinjen inviterer vi  børnehjemmet ud til skolen til et events som vi alle står for, og der vil være dage, hvor du har mulighed for at tage ind og hjælpe med mere praktiske gøremål, såsom dyrkning af afgrøder og vedligeholdelse. Har du eksempelvis valgt Voluntørlinjen i stedet, vil det samme være gældende, men her vil du så deltage i fælles idræt om morgenen og om eftermiddagen.