Skip to main content

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde i udlandet

Undervisning på børnehjem og Lokale samarbejdsprojekter

Frivilligt arbejde i Afrika

På Zanzibar Højskolen mener vi, at forskelligheden mellem kulturer er både givende og lærerigt. Derfor vil det frivillige arbejde foregå ud fra et princip om et ligeværdigt samarbejde, hvor lokale og kursister fra Zanzibar Højskolen løser en opgave sammen. Det kan skabe lidt af et kulturchok, da definitionen af det gode liv er meget forskellig i Skandinavien i forhold til Tanzania. Her skal man for eksempel vænne sig til begrebet ”pole-pole”, der betyder at tingene går stille og roligt og, at alt kører på ”African time”. For at have frivillig arbejde i udlandet, der giver mening og som kan slå rødder er det nødvendigt at skabe relationer til de lokale og arbejde med dem på lige fod. Vi skal have et sjovt og gensidigt samarbejde med de lokale, hvor kulturudveksling er den berigende del af arbejdet.

Hands On Zanzibar

Projektbaserede ligeværdige kulturudvekslinger

I dette linjefag forenes teori og praksis i lokalforankrede samarbejdsprojekter med fokus på kulturudveksling med børn og unge. Du får en ledende rolle i planlægning og udførelse, samt værktøjer fra idé- og konceptudvikling til eksekvering og evaluering. Som en del af strukturen leder du medkursister, der deltager som frivillige i projekterne. Elever fra forskellige hold har historisk beskæftiget sig med projektudvikling i forskellige områder og størrelser, som f.eks. lokal fodboldklub, skraldestationer og sæbeproduktion styret af lokale kvinder. Disse projekter overleveres fra hold til hold, mens nye projekter også starter på hvert hold.

Volontør

Matematik- og engelskundervisning på lokale børnehjem og skoler

I dette linjefag udfører vi frivilligt arbejde på Montessori Primary and Secondary School i Stone Town. Formålet er at fremme kulturforståelse og skabe internationale relationer, hvilket giver undervisningserfaring og styrker dit engagement i globalt medborgerskab. Vi tilbyder en platform, der giver dig dybere indsigt og forståelse for kultur og samfund gennem personlige møder. Samtidig stræber vi efter at skabe et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem Montessori-skolen og Højskolen. Vores tilgang til frivilligt arbejde fokuserer på respekt og ansvarlighed, og du vil blive klædt på til dette som en integreret del af undervisningen.

Hop videre til…

Linjefag med frivilligt arbejde i Afrika

FAQ’s vedrørende Frivilligt Arbejde

Hvordan fungerer frivilligt arbejde i praksis?

På Zanzibar Højskolen får du mulighed for at deltage i aktiviteter, der støtter ligeværdige samarbejdsprojekter og bidrager til det lokale samfund. Dette kan inkludere undervisning, miljøprojekter, kulturelle udvekslings og samspilsprojekter samt praktisk arbejde. Af din opholdspris går 1.000 DKK pr. elev direkte til de projekter, vi deltager i. Det er en direkte investering i det lokale samfunds udvikling.

Frivilligt arbejde i Afrika med undervisning

Hvad er forskellen på Hands On Zanzibar og Voluntør linjen?

Hands On Zanzibar-linjen fokuserer på samspils- og miljøprojekter i vores nærområde. Volontørlinjen foregår uden for området på lokale skoler og koncentrerer sig udelukkende om matematik og engelsk, både på børnehjem og forskellige skoler.

Frivilligt arbejde Afrika - her er det undervisning i folkeskolen.

Frivilligt arbejde i Afrika kan bestå af engelsk undervisning.

Får jeg frivilligt arbejde hvis jeg vælger Idræt?

Ja, du har mulighed for at deltage i de projekter, som Hands On Zanzibar gennemfører i lokalsamfundet, uden at skulle være ansvarlig for projektudviklingen. Du kan vælge at deltage, når udførelsen af disse projekter finder sted i løbet af ugen, og vi vil forsøge at tilpasse det efter dine ønsker.

Gør en forskel med frivilligt arbejde i Afrika

Højskole med frivilligt arbejde i Afrika

et lille hvil