Ledige stillinger

Se video fra dagligdagen på Zanzibar

Zanzibar Højskolen søger en underviser til valgfaget

“Mediefag og Journalistik”

samt

“Daglig Marketingsmedarbejder”

Fra 1. august 2018 til midt juni 2019

Går du rundt med en indre eventyrer, der trænger til nye udfordringer og meningsfuldt arbejde under varmere paradisiske himmelstrøg? Så er dette måske en unik mulighed for at realisere dette som underviser på Zanzibar Højskolen.

En spændende social arbejdsplads, som er funderet på en vision om at gøre en positiv forskel

Mulighed for at forene faglighed og rejseoplevelser

 1 år i troperne med udfordrende arbejdsopgaver

Mulighed for at tage dykkercertifikat samt at deltage i elevernes adventure-tur inkl. safari

Zanzibar Højskolen er en privat Tanzaniansk højskole, som ejes og drives af Jan Iversen, der er højskolens forstander. Den drives med inspiration fra de danske højskoleprincipper om almen dannelse og sociale fællesskaber. Skolen har ingen religiøs, politisk eller organisatorisk tilknytning. Zanzibar Højskolen finansieres udelukkende af deltagerne. Der er to typer af ophold på Zanzibar Højskolen, vores klassiske højskoleophold med undervisning og projektarbejde samt Hands on Zanzibar, hvor eleverne fokusere på at undervise i engelsk og matematik på lokale skoler.

Hør om Zanzibar Højskolens vision, ideologi, værdier og undervisning

Mediefag og Journalistik, samt Marketingsmedarbejder

Denne stilling er en spændende kombi-stilling hvor du både vil være underviser i valgfaget Mediefag og Journalistik, samt står for Zanzibar Højskolens daglige marketing og profilering.

Mediefag og Journalistik
Konkret vil du skulle undervise ca. 30 elever 2 gange om ugen i 1 ½ time pr. gang over 10 uger. Du skal regne med 2-3 timers forberedelse pr. lektionsgang, hvilket udgør ca. 7-9 timers ugentligt arbejde.
Det forventes at du har grundig kendskab til brug af kameraer, redigering, udarbejdelse af storyboards, brug af sociale medier og platforme m.m. samt har gode egenskaber til at formidle din viden videre.
NB. Dette vil være første pioner hold og der vil skulle bruges tid inden afrejse til at udvikle ”grov planen” for undervisningen.

Marketingsmedarbejder
De resterende ugentlige timer (28-30 timer) går til arbejdet med skolens profilering. Det værende udarbejdelse af materiale til sociale medier, samt udgivelse og styring af disse.
Her findes en eksisterende plan for fremgang for dette, men der vil selvfølgelig være plads for nytænkning og innovation på dette område.
Her forventes det, at du har erfaring med marketings kanaler, produktion af korte film, billeder og meget gerne grundigt kendskab til Facebook business og Instagram.
NB. Der vil være en grundig overlevering fra tidligere marketingsudvikler inden afrejse.

Undervisningsform

Vi forsøger at engagere eleverne mest muligt gennem en debatorienteret undervisningsform. Desuden flettes øvelser, opgaver og udflugter ind i undervisningen. Det er også vigtigt at deltage i virkeligheden omkring os, hvorfor alle elever deltager i samarbejdsprojekter i Paje, landsbyen Zanzibar Højskolen er placeret i. Udflugter, oplæg og projekter bliver planlagt og efterdebatteret i undervisningen. Vi drøfter bl.a. etikken omkring det vi laver, vi diskuterer konkrete hændelser og sammenligner med det, eleven fagligt har tilegnet sig. Der arbejdes i grupper og det meste af det der lærers teoretisk, vil kursisten skulle tage stilling til, samt afprøve i praksis.

Ansættelsesforhold

Da vi befinder os i udlandet under to intensive 4 måneders ophold kun med afbrud i mellem perioderne, vil du også se, at ansættelsesvilkårene er noget anderledes, end hvad du måske er stødt på hidtil. Vi skal i fællesskab sørge for, at højskolen er et godt socialt sted at være. Vi skal sørge for god faglig undervisning. Vi skal både være forbilleder, mor, far, kammerat, sygepasser, en man kan være fortrolig med, den der viser overskud, og ikke mindst skal vi have en masse gode oplevelser.Du skal derfor se på din evt. kommende ansættelse som en ide, du synes om, og som du har lyst til at kaste dig ud i med alt, hvad det indebærer.

Arbejdsvilkår og opgaver

 

 • Du skal kunne deltage i et team, som sammen skal udbyde bedst mulig service og undervisning til højskolens kursister.
 • Du skal være indforstået med at undervise og arbejde inden for skolens grundlæggende vision, som er:
  • At skabe grobund for kritisk tænkning
  • At inspirere til bred kulturel forståelse
  • At formidle undervisning der fordrer til accept af forskellighed
  • At styrke de studerende i troen på dem selv
  • At undervise med inspirerende og positiv indstilling
  • At underviser og studerende behandles ligeværdigt
 • Du skal have en uddannelsesmæssig og faglig baggrund, som kvalificerer dig til at undervise i valgfagsområdet, samt kvalifikationer til at skabe og administrere vores daglige marketing
 • Du skal inden afrejse deltage i min. 1-2 lærermøder. Det vigtigste ligger i starten af august 2018.
 • Inden afrejse skal du ligeledes deltage i skolens informationsmøde
 • Du skal inden afrejse mødes med vores tidligere marketingsudvikler og få en overlevering. På samme måde vil du skulle give en overleveringssamtale efter endt ophold.
 • Du skal kunne være til rådighed på skolen i alle 2 x 4 måneder uden afbrud.
 • Du skal påregne 4-5 arbejdsdage hver uge, udover forberedelse. Vi har dog det forbehold, at vi i tilfælde af force majeure (alvorlig sygdom eller andre krævende nødsituationer), skal have mulighed for at have dig til rådighed 24 timer i døgnet i det pågældende tilfælde.
 • Ovenstående arbejdsdage kan virke af mere da tidspunkterne ofte kan være fragmenterede.
 • Du skal undervise ca. 30 elever 2 gange om ugen i 1 ½ time pr. gang over 10 uger. Du skal regne med 2-3 timers forberedelse pr. lektionsgang, hvilket udgør ca. 7-9 timers ugentligt arbejde.
 • Du skal kunne formidle din viden så den kan forstås af alle.
 • De resterende ugentlige timer (28-30 timer) går til arbejdet med skolens marketing og profilering. Her forventes det at du har erfaring med marketings kanaler, produktion af korte film, billeder og meget gerne grundigt kendskab til Facebook business og Instagram
 • Du vil være overordnet ansvarlig for højskolens digitale markedsføring, planlægning af strategi, produktion af grafisk materiale (billeder, film og tekst), udgivelse af disse, samt løbende effektvurdering.
 • Skolens indhold, atmosfære samt undervisning bliver evalueret af eleverne 3 gange under hvert ophold.
 • Grundet Afrikas uforudsigelighed, forventer vi stor fleksibilitet, ansvarlighed, engagement og positiv indstilling under hele forløbet.

Praktisk info

Ansættelses Periode
Ansættelsesperiode er fra den 01.08.2018 til midt juni 2019 (Totalt 11 mdr).

Ferie og skatte fradrag

Ud af de 11 måneders ansættelse vil der totalt være 10 ugers ferie, hvoraf de 4 uger skal holdes i Tanzania og max 6 uger skal holdes i DK, hvis man ønsker fuldt skattefradrag (afrejse og hjemrejsedage tælles som dage i DK).

 Løn

Løn for hele perioden, inkl. udarbejdelse af kompendium, samt diverse møder inden afrejse 120.000 DKK*. 

*Lønnen udbetales sidste hverdag i måneden via. bankoverførsel. Kost og logi skal af skattemæssige årsager betales af underviser. Dette beløb er sat til 40.000 DKK for hele perioden og vil blive fratrukket før hver lønudbetaling. Dette medfører en månedlig udbetaling på 7273 DKK, (svarende til 10.000 DKK pr. arbejdende måned).

Andet betalt af højskolen

Priserne er ca. priser og er tilbud man enten kan eller skal deltage i og beløbende er ikke til udbetaling.

– 2x Rejse til Zanzibar tur/retur (Skal) 17.000 DKK

– Forsikring (Gouda’s super forsikring inkl. bagage”) (skal) 6.000 DKK

– Adventure tur med safari (sammen med gruppen) (Kan/skal) 12.000 DKK

– PADI Open Water dykkercertifikat (når alle elever har fået) (Kan) 3.500 DDK

– Livredende Førstehjælpskursus (Skal) 1.000 DKK

– Diverse udflugter til brug i undervisning (skal) 1.000 DKK

– Visum + opholdstilladelser (skal) 3.500 DKK

Samlet værdi ca. 43.000 DKK

 

Har dette vagt din interesse?

Læs mere om skolen på vores hjemmeside www.zanzibar-hojskolen.dk og send os derefter en mail til info@zanzibar-hojskolen.dk der:

1. Beskriver din motivation for evt. at søge jobbet

2. Indeholder en beskrivelse af dig som person

3. Giver en oversigt over dine kompetencer og erfaringer (CV)

NB. Ansøgningsfrist er d. 1. april 2018 (Afrejse er 7. august 2018)

Vi vil vurdere ansøgningerne løbende og vi vil bestræbe os på at give hurtig svar. Ved positivt udfald vil vi give en nærmere beskrivelse af jobbet, samt lave en gensidig forventningsafstemning af løn og ansættelsesforhold m.m.. Herefter vil der så blive en endelig udvælgelse efterfulgt af jobinterview.

Vi ser frem til at høre fra dig

Bedste hilsner

Zanzibar Højskolen