Ledige stillinger

Se video fra dagligdagen på Zanzibar

Zanzibar Højskolen søger en underviser til Miljøkendskab

Fra 1. august 2020 til midt juni 2021

Går du rundt med en indre eventyrer, der trænger til nye udfordringer og meningsfuldt arbejde under varmere paradisiske himmelstrøg? Så er dette måske en unik mulighed for at realisere dette som underviser på Zanzibar Højskolen.

En spændende social arbejdsplads, som er funderet på en vision om at gøre en positiv forskel

Mulighed for at forene faglighed og rejseoplevelser

 1 år i troperne med udfordrende arbejdsopgaver

Mulighed for at tage dykkercertifikat samt at deltage i elevernes adventure-tur inkl. safari

Zanzibar Højskolen er en privat tanzaniansk højskole, som ejes og drives af Jan Iversen, der er højskolens forstander. Den drives med inspiration fra de danske højskoleprincipper om almen dannelse og sociale fællesskaber. Skolen har ingen religiøs, politisk eller organisatorisk tilknytning. Zanzibar Højskolen finansieres udelukkende af deltagerne. Der er to typer af ophold på Zanzibar Højskolen; vores klassiske højskoleophold med undervisning og projektarbejde samt Hands on Zanzibar, hvor eleverne fokuserer på at undervise i engelsk og matematik på lokale skoler.

Hør om Zanzibar Højskolens vision, ideologi, værdier og undervisning

Miljøkendskab

Faget miljøkendskab består af oplysning og debat om det globale miljø og naturbevaring. Vi behandler aktuelle situationer, som er opstået som følger af klimaændringer, befolkningsvækst og andre globale ændringer. Vi ser på problemernes størrelser og hvordan man definerer, hvad der skal bevares. Faget er udpræget debat og emneorienteret, hvor alle elever holder oplæg og kommer med mindre indslag. Der bliver introduceret begreber og baggrundsviden til de enkelte emner, så vi hver især bliver rustet til at argumentere for vores holdninger. Dette er faget, hvor der skal diskuteres, og alle skal introduceres til de mange vinkler, som naturbevaring kan anskues fra.  Ser det så slemt ud, som de siger? Hvad med genudsætning af dyr? Hvad skal vi bevare – arter eller habitater?

Kurset tager naturligvis udgangspunkt i det spændende miljø, vi befinder os i på Zanzibar og i Tanzania generelt. Vi skal på udflugter og opleve øens dyreliv,- herunder de sjældne colobusaber, øens oprindelige natur og se på lokale problemer og projekter. Vi skal ydermere opbygge en grundlæggende viden om de dyr og planter, vi kan opleve på vores adventure-tur og safari og have et indblik i, hvad vi ser på vores dykkerture.

Undervisningsform

Vi forsøger at engagere eleverne mest muligt gennem en debatorienteret undervisningsform. Desuden flettes øvelser, opgaver og udflugter ind i undervisningen. Det er også vigtigt at deltage i virkeligheden omkring os, hvorfor alle elever deltager i samarbejdsprojekter i landsbyen Paje, hvor Zanzibar Højskolen er placeret. Udflugter, oplæg og projekter bliver planlagt og efterdebatteret i undervisningen. Vi drøfter bl.a. etikken omkring det, vi laver, vi diskuterer konkrete hændelser og sammenligner med det, eleven fagligt har tilegnet sig. Der arbejdes i grupper og det meste af det, der læres teoretisk, vil kursisten skulle tage stilling til samt afprøve i praksis.

Hør om stillingen som underviser i Miljøkendskab

Ansættelsesforhold

Da vi befinder os i udlandet under to intensive 4 måneders ophold kun med afbrud i mellemperioderne, vil du også se, at ansættelsesvilkårene er noget anderledes, end hvad du måske er stødt på hidtil. Vi skal i fællesskab sørge for, at højskolen er et godt socialt sted at være. Vi skal sørge for god faglig undervisning. Vi skal både være forbilleder, mor, far, kammerat, sygepasser, en, man kan være fortrolig med, den, der viser overskud, og ikke mindst skal vi have en masse gode oplevelser. Du skal derfor se på din evt. kommende ansættelse som en ide, du synes om, og som du har lyst til at kaste dig ud i med alt, hvad det indebærer.

Arbejdsvilkår og opgaver

 • Du skal kunne deltage i et team, som sammen skal udbyde bedst mulig service og undervisning til højskolens deltagere.
 • Du skal være indforstået med at undervise inden for skolens grundlæggende vision, som er:
  • At skabe grobund for kritisk tænkning
  • At inspirere til bred kulturel forståelse
  • At formidle undervisning, der fordrer til accept af forskellighed
  • At styrke de studerende i troen på dem selv
  • At undervise med inspirerende og positiv indstilling
  • At underviser og studerende behandles ligeværdigt
 • Du skal have en uddannelsesmæssig og faglig baggrund, som kvalificerer dig til at undervise i fagområdet (minimum Bachelorgrad).
 • Du skal en måned inden afrejse have udarbejdet et kompendium på ca. 100 sider som understøtter 9-10 lektionsdage.
 • Du skal inden afrejse deltage i min. 1-2 lærermøder. Det vigtigste ligger i starten af august 2020.
 • Inden afrejse skal du ligeledes deltage i skolens informationsmøde.
 • Du skal inden afrejse mødes med vores tidligere miljøkendskabslærer og få en overlevering. På samme måde vil du skulle give en overleveringssamtale efter endt ophold.
 • Du skal kunne være lærer på højskolen i alle 2 x 4 måneder uden afbrud.
 • Du skal påregne 4-5 arbejdsdage hver uge, udover forberedelse. Vi har dog det forbehold, at vi i tilfælde af force majeure (alvorlig sygdom eller andre krævende nødsituationer) skal have mulighed for at have dig til rådighed 24 timer i døgnet i det pågældende tilfælde.

Ovenstående arbejdsdage kan virke af mere, da tidspunkterne ofte kan være fragmenterede.

 • Du skal undervise Højskoleholdet i 9-10 forskellige dagslektioner, som hver holdes tre gange ugentligt pga. holddeling.
 • 1 til 2 af lektionerne skal forventes yderligere at afholdes for skolens ”Hands on Zanzibar” kursister.
 • Du skal påregne ca. 1 dags (eller to halve dages) arbejde med skolens 2 ugers hold (der er ét 2 ugers hold pr. periode).
 • Skolens indhold, atmosfære samt undervisning bliver evalueret af eleverne 3 gange under hvert ophold.
 • Udover dine lektioner vil der være andre daglige administrative og praktiske arbejds- og koordineringsopgaver. Disse gennemgås på lærermøde inden afrejse samt under de ugentlige lærermøder på Zanzibar.
 • Dit arbejde på højskolen indebærer også andre opgaver, som ikke er undervisningsrelateret. Som en hovedregel fylder undervisning 40 % og ”højskolearbejdet” 60 %. Disse opgaver gennemgås på lærermødet inden afrejse.
 • Du skal være indforstået med Zanzibar Adventure School lærervejledning.
 • Du skal kunne formidle din viden, så den kan forstås af alle.
 • Grundet Afrikas uforudsigelighed, forventer vi stor fleksibilitet, ansvarlighed, engagement og positiv indstilling under hele forløbet.

Praktisk info

Ansættelsesperiode
Ansættelsesperiode er fra den 01.08.2020 til midt juni 2021 (Totalt 11 mdr).

Ferie og skattefradrag

Ud af de 11 måneders ansættelse vil der totalt være 10 ugers ferie, hvoraf de 4 uger skal holdes i Tanzania og max 6 uger skal holdes i DK, hvis man ønsker fuldt skattefradrag (afrejse og hjemrejsedage tælles som dage i DK).

 Løn

Løn for hele perioden, inkl. udarbejdelse af kompendium samt diverse møder inden afrejse 120.000 DKK*. 

*Lønnen udbetales sidste hverdag i måneden via. bankoverførsel. Kost og logi skal af skattemæssige årsager betales af underviser. Dette beløb er sat til 40.000 DKK for hele perioden og vil blive fratrukket før hver lønudbetaling. Dette medfører en månedlig udbetaling på 7273 DKK, (svarende til 10.000 DKK pr. arbejdende måned).

Andet betalt af højskolen

Priserne er ca. priser og er tilbud, man enten kan eller skal deltage i og beløbene er ikke til udbetaling.

– 2 x Rejse til Zanzibar tur/retur (Skal) 17.000 DKK

– Forsikring (Gouda’s super forsikring inkl. bagage”) (skal) 6.000 DKK

– Adventure tur med safari (sammen med gruppen) (Kan/skal) 12.000 DKK

– Diverse udflugter til brug i undervisning (skal) 1.000 DKK

– Visum + opholdstilladelser (skal) 3.500 DKK

Samlet værdi ca. 39.500 DKK

Har dette vagt din interesse?

Læs mere om skolen på vores hjemmeside www.zanzibar-hojskolen.dk og send os derefter en mail til info@zanzibar-hojskolen.dk der:

1. Beskriver din motivation for evt. at søge jobbet

2. Indeholder en beskrivelse af dig som person

3. Giver en oversigt over dine kompetencer og erfaringer (CV)

NB. Ansøgningsfrist er d. 1. april 2020 (Afrejse er 6. august 2020)

Vi vil vurdere ansøgningerne løbende, og vi vil bestræbe os på at give hurtig svar. Ved positivt udfald vil vi give en nærmere beskrivelse af jobbet samt lave en gensidig forventningsafstemning af løn og ansættelsesforhold m.m.. Herefter vil der så blive en endelig udvælgelse efterfulgt af jobinterview.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Bedste hilsner

Zanzibar Højskolen