Generelle Betingelser

Opdateret 01.12.20

Om Zanzibar Højskolen v/ Global Højskole ApS

Zanzibar Højskolen er en skandinavisk højskole beliggende på tropeøen Zanzibar, ud fra Tanzanias østkyst. Zanzibar Højskolen tager afsæt i den danske højskoleånd og har eksisteret siden 2004. Zanzibar Højskolens fokus er dannelse, socialt samvær og samfundskritisk tænkning.
Helt konkret søger vi at skabe indsigt og udsyn ved at lade mødet mellem den skandinaviske og tanzaniske kultur danne afsæt for selvrefleksion, kritiske diskussioner og erfaringsudveksling. Zanzibar Højskolen er samtidig rammen for hyggeligt, afvekslende valgfagsundervisning og sjove stunder, hvor venskaber på tværs af kulturer mødes.
Vi har i samspil med lokale fra øen, etableret en højskole som byder på spændende og nytænkende undervisning i hovedfag som selvindsigt, kulturforståelse, og miljøkendskab, sport og swahili m.m. Som bifag undervises der i projektarbejde, og som fritidsaktivitet kan man tilkøbe forskellige watersports, udflugter m.m. Eleverne er aktive deltagere i ét til flere frivillige samarbejdsprojekter med de lokale beboere. Her er de bl.a. – via en fælles donation – med til at skabe diverse udviklingsprojekter i lokalsamfundet. I midten af forløbet har deltagerne mulighed for at deltage i en 12-dages adventure-tur, hvor Zanzibar Højskolen tager på eventyr i Tanzania.

Zanzibar Højskolens hovedformål er at skabe gensidig globaliserede dannelsesprocesser mellem skandinaverne og andre kulturer i verden. Dette ud fra en ideologi der bygger på, at være med til at skabe mere bevidste og oplyste verdensborgere.

Global Højskole ApS udfører ideologien ved at tilbyde højskoleophold af kortere og længere varighed i udlandet. Her bliver samspillet med de lokale implementeret med de danske højskoleværdier, hvor folkelig oplysning, demokratisk dannelse og livsoplysning er omdrejningspunktet.

Global Højskole ApS har et fantastisk samarbejde med det veletablerede danske rejsebureau, Unitas Rejser A/S. De fungerer som Global Højskole ApS’ rejseudbyder og står for at give gode billetter til Global Højskole ApS’ destinationer, og samtidig sikrer de, at elever på Zanzibar Højskolen får nogle fordelagtige forsikringsbetingelser via Gouda Rejseforsikring.

Når du tilmelder dig højskoleophold på Zanzibar Højskolen sker det via Global Højskole ApS som formidler, men med Unitas Rejser A/S som rejseudbyder og din aftalepart

Betingelser

OPHOLD UNDER 3 MÅNEDER

Disse ophold er omfattet af Lov om Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt Rejsegaranti-fondsloven. Unitas Rejser A/S’ Almindelige betingelser for pakkerejser og Standardoplysningsskema B for aftaler om pakkerejser er gældende bortset fra undtagelserne nævnt under OPLYSNINGSPLIGT, samt AFVIGELSER FRA GENERELLE PAKKEREJSE REGLER OG FORBEHOLD.

Unitas Rejser A/S’ Almindelige betingelser for pakkerejser:

http://www.unitasrejser.dk/media/2190732/almindelige-betingelser-2018-unitas-rejser.pdf    

Unitas Rejser A/S’ Standardoplysningsskema B for aftaler om pakkerejser:

http://www.unitasrejser.dk/media/2190735/standardoplysningsskema-b.pdf  

OPHOLD OVER 3 MÅNEDER

Disse ophold er ikke omfattet af Lov om Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer samt Rejsegaranti-fondsloven, jf. Rejsegarantifondens og Pakkerejseankenævnets praksis. Unitas Rejser A/S’ Almindelige betingelser for pakkerejser og Standardoplysningsskema B for aftaler om pakkerejser er derfor ikke gældende.

Unitas Rejser A/S har i stedet tegnet en udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring, der ekstraordinært stiller elever på Ophold over 3 måneder på samme vilkår som Ophold under 3 måneder, bortset fra Unitas Rejser A/S’ Almindelige betingelser pkt. 12 og Standardoplysningsskemaets punkter om dækning via Rejsegarantifonden. Det er obligatorisk at tegne din rejseforsikring hos Gouda Rejseforsikring for at opnå dækning via den udvidede ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring. Der henvises i øvrigt til FORSIKRING længere nedenfor.

Undtagelserne nævnt under OPLYSNINGSPLIGT, samt AFVIGELSER FRA GENERELLE PAKKEREJSE REGLER OG FORBEHOLD gælder også for Ophold over 3 måneder.

OPLYSNINGSPLIGT

Vi henleder din opmærksomhed til Udenrigsministeriet generelle rejsevejledning for Tanzania inden accept og betaling på: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

AFVIGELSER FRA GENERELLE PAKKEREJSE REGLER OG FOR-BEHOLD

AFLYSNING FRA DELTAGER

Mange af deltagerne på Zanzibar Højskolen har brug for god tid til økonomisk og logistisk planlægning og kan ikke blot springe til med kort varsel.

Dette indebærer afvigelser fra Unitas Rejser A/S’ Almindelige betingelser pkt. 6.2.1, der er fraveget som følger: 

 • Ved afbestilling senest 124 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af depositum.
 • Sker afbestilling senere end 124 dage før afrejsedagen og senest 64 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50% af rejsens totale pris.
 • Sker afbestilling senere end 64 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.
 • Ved deltagere over 83 elever, vil det det være muligt at overdrage rejsen til en anden person på venteliste mod et gebyr på 500 DKK, samt eventuelle omkostninger, rejsearrangøren måtte blive pålagt af rejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

PROGRAMÆNDRING 

Der tages forbehold for ændringer i programmet, da der på Zanzibar kan forekomme forsinkelser og aflysninger. Lokale vejrforhold kan ligeledes medføre, at vi under opholdet er nødsaget til at ændre i programmet. 

Hvis der i lærerteamet opstår en længerevarende sygemelding, eller andet der ikke gør det muligt at underise, vil Zanzibar Højskolen gøre sit ypperste for at finde en vikar, som kan overtage og varetage undervisning. Vil dette ikke være muligt, kan der forekomme aflysninger i undervisningen. 

Zanzibar Højskolen er en dynamisk højskole, der løbende gør brug af gode idéer og tiltag fra elever. Derfor kan der forekomme ændringer fra opholdet bliver købt til det finder sted. Alt sammen for at give eleverne den bedst mulige oplevelse.

HELBREDSKRAV

Det er en forudsætning, at du er fysisk og psykisk sund og rask. Har du fysiske eller psykiske udfordringer af større eller mindre grad, er det vigtigt, at Zanzibar Højskolen oplyses om dette via e-mail inden afrejse. Hvis dette ikke overholdes, tager Zanzibar Højskolen forbehold for at dette i yderste konsekvens kan medføre hjemsendelse, hvis Zanzibar Højskolen forhindres i at udføre sit virke, eller at det på anden måde saboterer Zanzibar Højskolens synergi. I tilfælde af evt. fysiske eller psykiske lidelser er det vigtigt at Zanzibar Højskolen og eleven laver en fælles afstemning inden afrejse, så vi undgår at det gensidigt bliver for stor en udfordring. Når dette er sagt, har Zanzibar Højskolen brede skuldre, og der skal som udgangspunkt være plads til alle. 

STANDARDER I TANZANIA VS. SKANDINAVIEN 

Vælger du at rejse til Zanzibar Højskolen, går vi ud fra, at du er indstillet på at møde Tanzania som Tanzania er. Der er gjort meget på Zanzibar Højskolen for at højne standarden i forhold til hygiejne, bad og toiletforhold mm. Højskolen har installeret vandrensningsfiltre på en af tilførslerne fra vandbrønden, der gør, at vi kan drikke vandet fra hanen i spisesalen. Resten af vandet på Zanzibar Højskolen er godkendt til opvask, bad og tandbørstning.

Vi er dog tvunget til at tage forbehold for, at vi ikke kan undgå Tanzanias uforudsigelighed, hvilket f.eks. kan betyde strømafbrydelser i kortere eller længere perioder, hvilket igen kan medføre en ikke-fuldt ud fungerende vandforsyning. Det er dog ikke af stor betydning for hverdagen, og vi ser i stedet på det som et kulturelt indblik i, hvor privilegerede vi egentlig er i vores vante hverdag i Skandinavien. 

LOKAL TRANSPORT

Der tages forbehold for, at Zanzibar Højskolen på udflugter og rejser bruger lokal transport, hvor standarden ikke altid er, som vi kender den i Skandinavien. Det vil oftest være på komforten, men i visse tilfælde også på sikkerhedsområdet, hvor kravene ikke er eller vægtes på samme måde som i Skandinavien. På vores større udflugter, lejer vi for det meste lokale transportmidler, da vi er en stor gruppe. Andre gange anvender vi den offentlige transport, hvilket er en uforglemmelig og sjov oplevelse, hvor man kan komme til at sidde ved siden af høns i bur eller venlige og flinke lokale. Hver en lille situation vil være en oplevelse på dit ophold i Afrika, og du vil senere hen i livet huske tilbage på denne tid, med et stort smil på læben, og taknemmelighed for at få dette med i dine livserfaringer, der er med til at forme dig som menneske. 

ZANZIBAR HØJSKOLENS UDVIDEDE ORDENSBESTEMMELSER

Efter pkt. 4.5 i Unitas Rejser A/S’ Almindelige betingelser, har Zanzibar Højskolen yderligere ordens-bestemmelser. Dette skyldes, at vi har et stort ansvar for hinanden, og for den kultur vi befinder os i. Vi skal værne om vores renommé i lokalbefolkningen, hvis børn vi f.eks. ofte underviser i skoler m.m. Vi skal ligeledes sikre os, at alle elever føler sig trygge, og at fællesskabets interesser vejer mere end enkelte individers behov. Zanzibar Højskolens regler, rammer og guidelines er alle udviklet i samarbejde med elever, lokalbefolkningen samt det lokale personale. Alt sammen med det ovenstående formål at sikre bedste gensidige fællesskab på Zanzibar Højskolen.  

ZANZIBAR HØJSKOLENS OVERORDNEDE REGLER 

 • Zanzibar Højskolen tager stærkt afstand fra fysisk og psykisk vold, tyveri, samt brug af euforiserende stoffer. Ved sådanne tilfælde vil forløbet uden advarsel blive afbrudt med den enkelte, og der gives ingen refundering. 
 • I tilfælde af grov kulturel krænkelse, eller gentagelser af mange mindre kulturelle krænkelser, forbeholder Zanzibar Højskolen sig ligeledes retten til at afbryde opholdet for den enkelte kursist. I et sådan tilfælde vil der ligeledes ikke gives nogen refundering. Når du ankommer til Zanzibar Højskolen, vil alle elever få en klar forklaring om alt dette. Derfor skal du ikke være bekymret for, om du vil udføre en kulturel krænkelse, uden at være klar over dette.
 • Det forventes, at du som elev på Zanzibar Højskolen og Hands on Zanzibar er aktivt deltagende. Vi forbeholder os ret til at ekskludere en elev fra Zanzibar Højskolen, hvis han eller hun har et meget højt fravær eller på anden måde er obstruerende for undervisningen eller fællesskabets sammenhold og synergi. 

BAR REGLER OG ALKOHOLPOLITIK

 • Ingen drukspil (dette har vi efter erfaring besluttet os for, da drukspil ofte medfølger, at alkoholindtaget bliver for højt)
 • Ingen indtag af shots i højskolens bar
 • Ingen alkohol på værelserne 
 • Alkoholindtag: Drik ikke for meget, dvs. vær altid klar nok til at kunne træffe fornuftige og sikre beslutninger. Vi er i et fremmed land med en fremmed kultur, og derfor er det ikke smart at være alt for påvirket af alkohol
 • Søndag-torsdag må du gerne drikke en øl/et glas vin eller to i hverdagene, hvis det foregår moderat (ingen synlig beruselse)
 • Fredag-lørdag er der ikke noget maks. antal genstande, men man må ikke være synlig beruset i en sådan grad, at man ikke kan tale rent, gå lige eller på nogen anden måde virker til, at man ikke kan tage vare på sig selv eller andres sikkerhed

ANDRE REGLER

 • Vær hjemme på Zanzibar Højskolen før kl. 00.00 i hverdagene (søn-tor) og det anbefales kraftigt af sikkerhedsmæssige årsager at være hjemme før kl. 02.00 i weekenderne (fre-lør)
 • Når du går ud og kommer hjem, skal du ind- og udskrive dig ved vagten og derefter gå i seng; ikke sidde oppe og snakke m.m. på Zanzibar Højskolens område. Dette er af ren og skær af respekt for andre elever på Zanzibar Højskolen, der måske har valgt at gå tidligere i seng. Højskoleånd betyder, at man kan sætte egne behov til side og respekterer sine højskolevenner. 
 • Der skal være ro på Zanzibar Højskolen i hverdagene kl. 21:30 og i weekenden kl. 23:30. 

GUIDELINES FOR SIKKERHED

Udover ovenstående regler, har Zanzibar Højskolen også formuleret en række guidelines, der både tager hensyn til den lokale kultur og til din egen sikkerhed:

 • Tag ikke en dyr mobil, dankort/pung eller mange penge med i byen. Lad generelt være med at flashe dyr elektronik eller andre værdigenstande    
 • Modtag ikke drinks fra andre, hold øje med dit glas, og hold dig evt. til at drikke øl
 • Gå altid mindst tre-fire sammen efter mørkets frembrud
 • Bliv ikke alene tilbage på baren og gå ikke alene hjem fra baren 
 • Drik vand i løbet af aftenen
 • Pas på hinanden og informér dine værelseskammerater, hvis du ikke sover hjemme
 • Lad vær med at ødelægge jeres ophold med for meget alkohol. Dans, hav det sjovt og pas på jer selv og ikke mindst hinanden! 

PROCEDURE FOR HJEMSENDELSE 

I tilfælde af overtrædelse af Zanzibar Højskolens ordensbestemmelser er det lærerteamet, der først vurderer, hvornår en advarsel skal gives eller en evt. hjemsendelse er berettiget. Lærerteamet består altid af mindst 5 personer. Herefter kontaktes Zanzibar Højskolens ledelse samt ansvarlig rejseudbyder, og der træffes en endelig beslutning, jf. Unitas Rejser.

A/S’ Almindelige Betingelser pkt. 4.5. 

Zanzibar Højskolens normale procedure er en mundtlig advarsel, hvor en ønsket adfærdsændring præciseres. Sker der ingen ændring herefter, vil der blive givet en skriftlig advarsel. NB. I visse tilfælde kan en forseelse være af så grov karakter, at en direkte hjemsendelse vil finde sted.

REJSEFORSIKRING

På dine vegne går vi med livrem og seler. Derfor er det et krav, at du har en rejseforsikring for at rejse med Global Højskole ApS og Unitas Rejser A/S.

Rejseforsikringen på ophold over 3 måneder skal tegnes for hele perioden hos Gouda Rejseforsikring. Zanzibar Højskolen har igennem mange år fået en fantastisk service fra Gouda Rejseforsikring, men vigtigst af alt har rejseudbyder Unitas Rejser A/S tegnet en særforsikring hos Gouda Rejseforsikring, der indebærer, at du vil være forsikret på vilkår svarende til en pakkerejse, selvom du er afsted i mere end 3 måneder*.

* Bemærk dog, at denne forsikring ikke dækker krav vedrørende Rejsegarantifonden, ligesom det er en forudsætning, at der på bestillingstidspunktet er grønt eller gult sikkerhedsniveau i Udenrigsministeriets rejsevejledning for Tanzania.

Rejseforsikring hos Gouda DK

Rejseforsikring hos Gouda NO

Rejseforsikring hos Gouda SE

AFBESTILLINGSFORSIKRING 

Vi anbefaler alle elever at tegne en Sygdoms og Afbestillingsforsikring  hos Gouda Rejseforsikring, men dette er i modsætning til rejseforsikringen, ikke et krav.

NB. Husk det er vigtigt, at du tegner denne forsikring samtidig med, at du tilmelder dig endeligt.

Afbestillingsforsikring Gouda DK

Afbestillingsforsikring Gouda NO

Afbestillingsforsikring Gouda SE

INDBOFORSIKRING

Det er desværre ikke muligt at lave en holdbar løsning for indboforsikring på Zanzibar. Derfor er al opbevaring af værdigenstande på Zanzibar Højskolens område på eget ansvar og hører under egen forsikring. 

PAS OG VISUM

Uafhængigt at dit statsborgerskab, er følgende et krav for opnåelse af visum: Pas skal være gyldig minimum 6 måneder efter hjemrejsedato. Visum ansøges elektronisk og der sendes informationsbrev ud herom i passende tid inden afrejse.

VACCINATIONER & MEDICIN

Zanzibar Højskolen opfordrer alle rejsende til at søge rådgivning hos egen læge og/eller rejsemedicinsk klinik i god tid inden afrejse. Beslutninger vedr. vaccinationer (med undtagelse af corona vaccine) og eventuelt forebyggende eller medbragt medicin er op til den enkelte, og da man rejser afsted på eget ansvar, er det også helt individuelt, hvilke behov man har, når det kommer til sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse. 

Hvad angår COVID-19, forventer vi at alle er vaccineret og vi opfordrer på det kraftigste til at følge sundhedsmyndighedernes gennerelle anbefalinger.

Zanzibar Højskolen har et samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS), som tilbyder alle elever på Zanzibar Højskolen og deres pårørende 15% rabat på alle vaccinationer. Derudover tilbyder DLVS vores elever 20% rabat ved vores afrejsemøde. Nogle vacciner er et krav for indrejse i Tanzania, hvor andre vacciner, blandt andet malaria medicin er elevens eget valg. Eleven vil før afrejse modtage et brev fra DLVS om

vacciner samt priser, hvorefter det er elevens eget ansvar, at få disse inden afrejse.

VED SYGDOM

Hvis man bliver syg, mens man er elev på Zanzibar Højskolen, har vi på en sygepasser-ordning. Her passer hvert værelse på  hinanden og sørger for, at der bringes mad til den syge, hvis derer behov for dette. Hvis man skal til lægen anbefaler vi, at du laver en aftale med vores danske læger Henrik og Jutta på ZanAid Clinic, enten via fysisk eller telefonisk konsultation (ZanAid Clinic v/ Doktor Henrik, tlf. +255 777 777 112).

Hvis man skal på hospitalet anbefaler vi, at man tager til Tasakhtaa Global Hospital i Stone Town (Tasakhtaa Global Hospital, Vuga Street, Zanzibar – +255 242232341). Ved både større og mindre sygdom er det normalt, at man betaler på Zanzibar, hvorefter pengene refunderes af rejseforsikringen. Derfor skal du gemme dine kvitteringer, så du har dokumentation på dit læge/hospitalsbesøg. I forhold til undervisningen og sygdom,

kontakter man selv den pågældende lærer, hvis man er for syg til at deltage i dagens undervisning. Er man for dårlig til at komme ud af sengen, kan man som plan B, få en værelseskammerat til at videregive en meddelelse.

REJSEUGEN

I denne uge er det vores erfaring, at stort set alle elever vælger at rejse ud på egen hånd i rejseugen. Dog er det ikke noget vi tvinger igennem, og derfor er Zanzibar Højskolen også behjælpelig med overnatning, hvis man måtte ønske at blive i området. Det kan nemlig være tilfældet, at Zanzibar Højskolen bliver brugt til andre grupper i denne periode. Vi skal også gøre opmærksom på, at der ikke vil være noget fagligt undervisning i denne periode.

MÅLTIDER

På Zanzibar Højskolen serveres de fleste retter, som du kender fra Skandinavien, sammen med tilbehør fra det afrikanske køkken. Retterne er udviklet sammen med danske kokke, så der er fokus på, at maden smager godt, er sund og varierende.

Der er tre hovedmåltider samt frugt hver dag på Zanzibar Højskolen. Under udflugter sørger Zanzibar Højskolen også for frugt, eller et måltid, hvis I er afsted henover frokost. På rejserne vil der ligeledes være mad inkluderet. Her kan det variere, hvornår på dagen det er muligt at spise, men det klarer Zanzibar Højskolen med højt humør. På individuelle ture, hvor du selv tager afsted i weekender eller på egen rejseuge, betaler du selv for dine måltider. Er du vegetar, skal du sige det til køkkenet, som vil sørge for vegetarmad til dig. Zanzibar Højskolen har også altid formået at klare de fleste madallergier. Dette snakker du også med køkkenet om, når du befinder dig på Zanzibar.

KLIMA

Klimaet på Zanzibar er tropisk, og derfor er der varmt på øen hele året rundt. Du kan forvente en gennemsnitlig dagstemperatur på mellem 25 – 30 grader og en gennemsnitlig temperatur om natten på 20 – 25 grader. Årstiderne på Zanzibar er opdelt i lange, varme og tørre perioder, afbrudt af korte våde perioder. Fra oktober – december måned vil der forekomme korte byger, med en temperatur som ofte kommer op på de 30 grader, og høj luftfugtighed. Fra marts – maj falder der monsunregn, som er lange tunge regnskyl, som kan vare i op til flere dage. 

Modsat temperaturen på Zanzibar, kan den gennemsnitlige temperatur om natten i Tanzania komme ned på omkring 13 grader. På vores adventure-tur vil turen hovedsageligt befinde sig i bjergene, hvor temperaturen derfor også vil være tilstrækkeligt køligere.  

PÅKLÆDNING

Når man befinder sig på Zanzibar Højskolens område samt nede ved stranden, skal man respektere, at man er i et andet land, som har en meget anderledes kultur fra vores. Det er tilladt at gå i sommertøj eller badetøj på stranden, dog må man ikke gå topløs som pige. Da en stor del af befolkningen har et lidt mere ”konservativt” syn på, hvordan man bør klæde sig i offentligheden, end hvad vi måske er vant til i skandinavien, er der flere steder krav til påklædning, når man ikke befinder sig på Zanzibar Højskolen eller på stranden. For pigerne gælder det, at man skal dække skuldre og knæ. For drengene gælder det, at man ikke må have bar overkrop. Du vil ikke mærke stor påvirkning af dette, og det vil hurtigt falde dig naturligt at dække dine knæ og skuldre som pige, når du er uden for Zanzibar Højskolen. Kroppen vænner sig hurtigt til varmen og luftfugtigheden, så mere tøj vil hurtigt føles helt normalt. 

SIKKERHED

Zanzibar er en fantastisk ø, hvor gæstfriheden fra de lokale beboere blomstrer og smitter af på alle, så man står tilbage med glæde og følelsen af at føle sig velkommen. Alle hilser på alle, og når man har fået et lille ordforråd på Swahili, bliver det pludselig en del af hverdagen at smile til alle på sin vej, og hilse på gebrokkent Swahili. 

Zanzibar lever hovedsageligt af turister, og dem har de ingen intention om at skræmme væk. Desværre er fattigdom ofte forbundet med en stigning i visse former for kriminalitet, og der er visse forholdsregler at tage, når man rejser i Afrika og på Zanzibar. ”Do’s & Don’ts” bliver du sat ind i når du ankommer; men den sunde fornuft skal man selvfølgelig altid benytte sig af. Det er vigtigt, at man altid husker at passe på sig selv, og at man bevarer rationaliteten. Derudover skal man selvfølgelig respektere de lokale skikke og opføre sig anstændigt, som man jo skal, uanset hvor man rejser hen i verden. På Zanzibar Højskolens område er der altid vagter, der sørger for ro og orden om natten. Dog er det bare anderledes at rejse rundt i Afrika, end i Europa, hvor kultur og religion er anderledes, end hvad vi er vant til. 

I fritiden er det selvfølgelig tilladt selv at tage på udflugter, og tage ud og have det sjovt sammen. Her er det vigtigt at vide, at Zanzibar Højskolen ikke har ansvaret for dig. Zanzibar Højskolen betragter dig som et voksent menneske, der selv medbringer sund fornuft og dømmekraft, men både af hensyn til den lokale kultur og af hensyn til din egen sikkerhed, er der udarbejdet nogle guidelines, som du vil blive sat ind i på Zanzibar Højskolen. 

VALUTA

Den lokale valuta i Tanzania er tanzanianske shillings, som typisk bruges på restauranter, caféer, shopping etc. i landsbyer. Derudover kan man betale med USD. USD er dog typisk til de større betalinger; såsom ture, aktiviteter, overnatninger etc. 

I Stone Town findes der op til flere hæveautomater. Der findes enkelte hæveautomater i Paje, hvorfor det kan være en god idé at hæve i Stone Town. 

Derudover er det muligt at bruge visa kort på flere barer, restauranter, hoteller og i nogle butikker. Vi anbefaler, at man hjemmefra har 400 USD med, ud over det man skal betale til visa. 

DRIKKEPENGE

Som mange andre steder i verden, er det de ekstra drikkepenge, som gør en forskel for den enkelte på arbejdspladserne. Derfor bakker vi selvfølgelig op om dette, og det er også god skik, at I som elever giver et lille bidrag til de hårdtarbejdende ansatte i møder, når I besøger restauranter, kører med taxa, eller til jeres guides under adventure-turen. 

Som hovedregel gælder det, at hvis du er tilfreds med din oplevelse, eller med den mad du køber, så giver du typisk 10% i drikkepenge eller mere. Dette er ikke et krav, men det er er vigtigt at huske på, at vi er langt mere privilegerede end mange andre, og at en smule fra os, kan gøre en stor forskel hos andre. 

FORBRUGSKONTO

Det er meget normalt, at man bruger penge på Zanzibar Højskolen. Det værende sig til diverse ture og udflugter, snacks, sodavand, taletidskort m.m. For at undgå at du hele tiden skal gå rundt med en masse penge på lommen, har Zanzibar Højskolen et internt regnskabssystem, hvor man kan betale med sin underskrift i stedet. Dette interne regnskab kaldes for ”forbrugskonto”. Det er frivilligt, om du vil betale kontant eller benytte dig af forbrugskontoen, men stort set alle gør brug af sidstnævnte. Det er også muligt både før og under opholdet at overføre penge fra Skandinavien til denne forbrugskonto. 

BOLIGFORHOLD

Zanzibar Højskolen består af et stort område, som indeholder flere sammensatte matrikler og udendørsområder.

Her vil man som elev, som udgangspunkt, altid bo på hovedområdet i værelser med tre-seks personer (oftest fire) i hhv. bungalows og andre hovedbygninger med tilhørende værelser. På hvert værelse er der køjesenge med myggenet, pude og madras og to stk. lagen. Der er badeværelse til hvert værelse med toilet (europæisk stil), vask og bruser uden varmt vand (ikke nødvendigt i varmen). I løbet af opholdet bytter vi rundt på elevernes værelser og hvem man bor sammen med. Dette sker bevidst for synergiens skyld. Sjældne gange kan det forekomme, at man for en kort periode må flytte lidt rundt for at få plads til eksterne grupper, som kommer på besøg på Zanzibar Højskolen. Det kan i yderst sjældne tilfælde ske, at der skal gøres brug af eksterne huse eller værelser, som ligger i kort afstand fra Zanzibar Højskolen. 

Zanzibar Højskolen holder til på Zanzibar Adventure School (ZAS). Dette har Zanzibar Højskolen gjort siden 2004, hvilket vi har været rigtig glade for. Zanzibar Højskolen forbeholder sig dog retten til at ændre lokal skoleudbyder, hvis dette bliver nødvendigt, hvilket i så fald vil indebære, at Zanzibar Højskolen vil finde lignende faciliteter på Zanzibar til at facilitere dit højskoleophold.

FACILITETER PÅ ZANZIBAR HØJSKOLEN

 • Spisesal
 • Klasseværelser
 • Volleybaner 
 • Fodboldbane
 • Bålsted
 • Lounge områder
 • Bar
 • Restaurant
 • Frontoffice 
 • Lounge m. satellit-tv, brætspil,
 • Poolbord
 • dart 
 • Udendørs fitness